Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Käyttöomaisuus > Rakenne

Rakenne

Tulosta

Käyttöomaisuuden rakenne koostuu kansioista ja käyttöomaisuus ryhmistä. Kaikki hyödykkeet kuuluvat johonkin ryhmään. Mikäli ryhmän poistotavoiksi on valittu muu kuin Ei poistoa, muuttuvat tilit ja poistotapojen arvot pakollisiksi. Nämä kaikki tulevat oletusarvoiksi uusilla hyödykkeillä ja ne voidaan vaihtaa hyödyketasolla.

Kuvassa on useimpiin tapauksiin soveltuva, ohjelman mukana tuleva oletusrakenne (koskee uusia perustettavia kantoja.

 • Nimi: Kansion tai ryhmän nimi
 • Tunnus: Kansion tai ryhmän tunnus
 • Poistojakso: Tällä hetkellä ei käytössä
 • Poistotili: Kirjanpidon tili, jonne ryhmän hyödykkeiden poistot oletuksena kirjataan. Tämän voi ohittaa hyödykkeellä.
 • Poistoerotili: Kirjanpidon tili, jonne ryhmän hyödykkeiden poistoerot oletuksena kirjataan. Tämän voi ohittaa hyödykkeellä.
 • Kertyneiden poistoerojen tili: Kirjanpidon tili, jonne ryhmän hyödykkeiden kertyneet poistoerot oletuksena kirjataan. Tämän voi ohittaa hyödykkeellä.
 • EVL-poistotapa: EVL-poistoissa käytettävä laskentatapa:
  • Ei poistoa: Ryhmän hyödykkeistä ei suoriteta poistoja.
  • Degressiivinen poisto:
  • Tasapoisto:
 • EVL-poistotavan arvo: Valitusta poistotavasta riippuen, joko prosentti tai vuosi.
 • SUMU-poistotapa: SUMU-poistoissa käytettävä laskentatapa. Samat valinnat kuin EVL-poistotavassa.
 • SUMU-poistotavan arvo: Valitusta poistotavasta riippuen, joko prosentti tai vuosi.
Asetukset Käyttöomaisuus Rakenne Toiminnanohjaus