Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Henkilöstö > Henkilöstöryhmät

Henkilöstöryhmät

Tulosta

Vapaasti määriteltävät ryhmät henkilöiden ryhmittelyyn.

Ryhmällä on valinta lasketaanko ryhmän henkilöiden työaikakirjaukset projektin budjettiin vai ei.

Asetukset Henkilöstö Ryhmät Toiminnanohjaus