Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asiakasrekisteri > Asiakasrekisterin tapahtumat

Asiakasrekisterin tapahtumat

Tulosta

Tämä on vain listaus asiakkaisiin kohdistetuista tietueista. Avaa linkistä tietue avautuu selaimen uuteen ikkunaan tai välilehteen. Teksti sarakkeessa on kyseisen tietueen ID.

Asiakasrekisteri Opiferus Tapahtumat Toiminnanohjaus