Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Kumppanirekisteri > Kumppanirekisterin tapahtumat

Kumppanirekisterin tapahtumat

Tulosta

Tämä on vain listaus asiakkaisiin kohdistetuista tietueista. Avaa linkistä tietue avautuu selaimen uuteen ikkunaan tai välilehteen. Teksti sarakkeessa on kyseisen tietueen ID.

Asiakasrekisteri Tapahtumat Toiminnanohjaus