Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asiakasrekisteri > Asiakasrekisterin tapahtumat

Asiakasrekisterin tapahtumat

Tulosta

Tämä on vain listaus asiakkaisiin kohdistetuista tietueista. Avaa linkistä tietue avautuu selaimen uuteen ikkunaan tai välilehteen. Teksti sarakkeessa on kyseisen tietueen ID.

Asiakasrekisteri Tapahtumat Toiminnanohjaus