Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Ylläpito > Osastojen ryhmittely

Osastojen ryhmittely

Tulosta
Uusi osastoryhmä.

Osastoille on mahdollista luoda ryhmiä ja ryhmitellä niitä.


Osastoryhmiä luodaan Ylläpito-sivulla olevasta Luo uusi-osastoryhmä-painikkeesta, josta avautuu seuraava ikkuna. Ikkunaan syötetään osastoryhmälle nimi ja tämän jälkeen tallennetaan.

Raahaa osasto hiirellä.
Pudota osasto haluttuun paikkaan.


Osastoja voi nyt siirtää ryhmästä toiseen raahaamalla hiirellä osaston nimenedessä olevasta ikonista. Kun osaston raahaa toisen osastoryhmän nimen kohdalle, näkyrivin edessä keltainen nuoli, jolloin osaston voi "tiputtaa" uuteen ryhmään.

Osaston muokkaaminen

Osaston muokkaaminen.


Osastoryhmän nimessä voi muokata nimen perässä olevasta Muokkaa - painikkeesta. Ryhmiä voidaan poistaa Poista -painikkeesta. Jos poistaa ryhmän, jossa on osastoja, nämä osastot siirtyvät Eryhmää kohtaan.