Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Ylläpito > Osastojen lisääminen

Osastojen lisääminen

Tulosta
Uuden osaston luominen.

Uuden osaston voi lisätä Luo uusi osasto-painikkeesta ruudun ylälaidasta.

Uuden osaston luominen

Uuden osaston luominen. Klikkaa suuremmaksi.


Aukeaa uusi ikkuna, johon syötetään osaston Nimi, Tunniste ja Seurantajakson päivämäärät.

Pudotusvalikosta saadaan valittua, minkä osastoryhmän alle osasto luodaan.

Voidaan valita kirjausten syöttötapa; Tavallinen tai Puulista. Valittaessa syöttötavaksi Puulista, täytyy myös valita puulistan rakenne, eli missä järjestyksessä toiminnot, asiakkaat ja suoritteet tulevat rakenteeseen. Lomakkeen muokkauksessa on mahdollista määritellä asetus, jolloin ainoastaan rakenteen alimmalle tasolle voidaan kirjata työtunteja. Katso Asetukset


Lopuksi paina Luo uusi osasto-painiketta.