Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Hallinta-välilehti (vain pääkäyttäjillä) > Organisaatiorakenne

Organisaatiorakenne

Tulosta
Ohjelmassa on yleinen organisaatiorakenne, jota ohjelman pääkäyttäjät hallinnoivat ja voivat päivittää. Organisaatio voi olla eri muotoinen eri budjeteissa, jolloin esimerkiksi organisaatiomuutokset voidaan ottaa huomioon budjettikohtaisesti.

Organisaatiorakenteen hallinta tapahtuu Hallinta -välilehden "organisaatio" näkymässä. Käyttöliittymä koostuu valintanauhasta ja kustannuspaikkapuusta.


Valintanauha

 • Tallenna – Tallentaa muutokset tietokantaan
 • Kuvake on passiivinen, jos mitään muutoksia ei ole tehty.
 • Kun näkymässä on jotain tallentamatonta tietoa, tulee organisaatiorakenne-välilehdelle asteriski (*) merkki.
 • Näppäinoikotie: CTRL + S
 • Uusi kansio – Luo uuden kansion kustannuspaikkapuussa valittuna olevan kansion alle.
 • Kuvake on passiivinen, jos valittuna ei ole kansiota.
 • Näppäinoikotie: CTRL+F
 • Uusi kustannuspaikka – Luo uuden kustannuspaikan puuhun valittuna olevan kansion alle.
 • Kuvake on passiivinen, jos valittuna ei ole kansiota.
 • Näppäinoikotie: CTRL + N
 • Virtuaalikustannuspaikat – Luo uuden virtuaalikustannuspaikan organisaatiorakenteeseen.
 • Täällä luodut virtuaalikustannuspaikat ovat kaikilla käytössä, jos käyttöoikeudet sen vain sallivat.
 • Paneelit – Käyttöliittymän paneelien asettelu vaihtoehtoisilla tavoilla.


Näkymän sarakkeet

 • Nimi – Kustannuspaikan nimi. Pakollinen tieto.
 • Koodi – Kustannuspaikan yksilöivä koodi. Pakollinen tieto kustannuspaikalle, valinnainen tieto kansiolla.
 • Voi koostua numeroista ja kirjaimista.
 • Koodin on oltava yksilöllinen.
 • Tietojen tuonti ohjelmaan tuontitiedostoilla toisista ohjelmista vaatii onnistuakseen, että kustannuspaikkojen koodit tuontitiedostossa vastaavat tämän puurakenteen koodeja. Kannattaa siksi käyttää samoja koodeja kuin muissakin ohjelmissa!
 • Tyyppi – Kustannuspaikan tyyppi on pakollinen tieto.Tyyppi on lähinnä informatiivinen tieto, jonka tarkoitus on selkeyttää kustannuspaikkarakenteen käyttöä. Tyypin valinta ei vaikuta millään tavalla ohjelman toimintaan.
 • Lisätieto – Valinnainen vapaamuotoinen kommenttisarake. Kustannuspaikkojen kommentit voidaan esittää esimerkiksi talousarviossa ja toteutumavertailussa.
 • Käytössä – Näyttää mitkä kustannuspaikat ja mapit ovat organisaatiorakenteessa käytössä. Budjettikohtainen käytössä oleva organisaatiorakenne näkyy Organisaatio -> Budjettikohtaiset tiedot
 • Laskentatapa-sarakkeet – Voidaan määritellä taloussuunnitelmavuosien ja raamin laskentatarkkuus.
 • Laske alhaalta ylös = summataso
 • Käytä syötettyjä arvoja = kirjaustaso


Organisaation valikko

Organisaatiorakenteen valikko aukeaa kustannuspaikkaa tai kansiota hiiren oikealla napilla klikkaamalla.


 • Uusi kustannuspaikka – Luo uuden kustannuspaikan puuhun valittuna olevan kansion alle.
 • Uusi kansio – Luo uuden kansion kustannuspaikkapuuhun valittuna olevan kansion alle.
 • Kopio / Liitä – Kustannuspaikkojen nimet ja koodit voi tuoda liittämällä rakenteeseen ja niitä voi kopioida ohjelmasta.
 • Siirrä ylöspäin / Siirrä alaspäin – Kustannuspaikkoja ja mappeja voidaan siirtää ylös- ja alaspäin rakenteessa.
 • Kustannuspaikkoja ja mappeja voidaan siirtää rakenteessa myös hiirellä raahaamalla.
 • Näppäinoikotie: ALT + NUOLI ALAS/YLÖS
 • Avaa puu – Avaa kustannuspaikkapuun kokonaan auki.
 • Näppäinoikotie: CTRL + E
 • Avaa yksi taso – Avaa kustannuspaikkapuusta yhden tason auki valitun kansion kohdalta. Komento on passiivinen, jos valittuna ei ole kansiota.
 • Sulje yksi taso – Sulkee kustannuspaikkapuusta yhden tason kiinni valitun kansion kohdalta.
 • Komento on passiivinen, jos valittuna ei ole kansiota.
 • Kopioi tilikartta alaoksille – Tilikartan kopiointi rakenteen kustannuspaikoille
 • Lajittele kodin perusteella – Näkymän tiedot voi lajitella koodin tai nimen perusteella.
 • Ominaisuudet – Avaa kustannuspaikan ominaisuusikkunan.
 • Ikkunasta näkee, miten kyseistä kustannuspaikkaa on muokattu ja missä budjeteissa se on voimassa.
 • Käyttöoikeudet -välilehdeltä voi tarkastaa kenellä on käyttöoikeudet kyseiseen kustannuspaikkaan.
 • Käyttöoikeus -välilehdellä voi myös antaa käyttäjälle käyttöoikeuden.