Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Mallin rakenteen luonti > Rakenteen luominen käsin

Rakenteen luominen käsin

Tulosta
Rakenteen luominen käsin. Klikkaa suuremmaksi.


1. Kansio ja tili luodaan painamalla hiiren oikeaa nappia, sen kansion kohdalla, jonka alle kansio tai tili halutaan luoda ja valitaan avautuvasta valikosta; Lisää kansio tai Lisää tili.

Kansio ja tili voidaan luoda myös niiden painikkeista Uusi kansio  tai Uusi tili

Kun kansio tai tili luodaan toisen kansion alle, tulee se kansio olla valittuna, jonka alle kansio luodaan.

"Uusi tili" - painikkeen väri riippuu moduulista. Kustannusmoduulissa painike on punainen, Toimintomoduulissa sininen ja Laskentakohdemoduulissa vihreä.

2. Kansioita ja tilejä voidaan nimetä kirjoittamalla nimi Teksti sarakkeessa olevaan kenttään. Kulumoduulissa tilille annetaan myös kustannus ja koodi. Näppäimistön nuolinäppäimillä pääsee siirtymään kentästä toiseen.

Kansiolle voidaan antaa koodi, mutta ei kustannusta. Toimintomoduulin kustannus syntyy toiminnoille kohdistetuista kuluista. Ohjelma laskee kansion alla olevilta tileiltä kustannukset kansion kustannukseksi. Tallenna malli "Tallenna"  -painikkeesta. Malli kannattaa tallentaa aina, kun mallin tai moduulin nimen perässä on * -merkki, tällöin ohjelma ilmoittaa, että mallissa on tallentamattomia tietoja.

3. Toimintomoduulissa ja laskentakohdemoduulissa rakenne luodaan kuten kulumoduulissakin. Toiminto- ja laskentakohde moduuleihin ei voi syöttää Kustannus-sarakkeen arvoja. Näiden arvo lasketaan mallin laskennan yhteydessä. Laskentakohde moduulissa koodi on pakollinen, jos halutaan luoda Ulottuvuus ja silloin koodin on oltava yksilöllinen.
Luonti Mallintaminen Rakenne Toimintolaskenta Pro