Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Mallin rakenteen luonti > Rakenteen luominen tuontitiedostosta

Rakenteen luominen tuontitiedostosta

Tulosta


Laskentamalliin on mahdollista tuoda yhden moduulin koko puurakenne (jaettuja kustannuksia lukuunottamatta) yhdellä tuonnilla.

Toiminnon avulla voit tuoda laskentamallin lähtötiedot muista järjestelmistä haetusta tiedosta.

Tiedostot voidaan luoda Excelissä ja tuotava tiedosto voi olla Excel- tai tekstitiedosto.

Rakenteellisen tiediston tuonnin yhteydessä voidaan tuoda myös laskennan sarakkeille tarvittavat tiedot.

Saraketietojen tuomiseksi rakenteellisen tiedoston yhteydessä tulee laskentamalliin ensin perustaa sarakkeet, joille tietoa tuodaan.

Uusien sarakkeiden luomiseen ohjeistus löytyy osiossa  Sarakkeiden luominen .
 
Mallintaminen Rakenne Toimintolaskenta Pro Tuonti