Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Saraketiedot > Sarakkeiden luominen

Sarakkeiden luominen

Tulosta
1. Uusien sarakkeiden luonti-ikkuna. Klikkaa suuremmaksi.


1. Sarakkeita päästään luomaan Sarakkeiden muokkaus  -painikkeesta.

Aukeaa uusi ikkuna, vasemmassa laidassa on lista jo olevista sarakkeista. Vallitaan ensin pudotusvalikosta moduuli, johon sarake luodaan ja painetaan Lisää- painikkeesta. Kuvaesimerkissä uutta saraketta ollaan luomassa kulumoduuliin.

2. Uusien sarakkeiden luonti-ikkuna. Klikkaa suuremmaksi.


2. Sarakkeelle annetaan Nimi ja lisäksi valitaan pudotusvalikosta sarakkeen Tietotyyppi. Jos tietotyyppi on Teksti, ei muita tietoja tarvitse täyttää.

Huom! Jos sarakkeen tyypiksi valitaan teksti, ei sarakkeen tietoja voida valita ajuriksi. Ajuriarvoina käytettävä sarake tulee aina olla jokin muu kuin Teksti-tyyppi.


Saraketyypit:

Numero - Muotoilee sarakkeen arvon käyttöjärjestelmän asetuksen mukaan. Esim.: 100,00

Valuutta - Muotoilee sarakkeen arvon käyttöjärjestelmässä asetetun valuutan mukaan. Esim. 100,00 € 

Prosentti - Muotoilee sarakkeen arvon prosenttiluvuksi. Esim.: 0,10 -> 10 %

Teksti - Vapaa tekstiarvo


Jos sarakkeen tietotyyppi on Kokonaisluku tai Desimaaliluku, valitaan sarakkeelle Muotoilu ja luodaan tarvittaessa kaava. Kaava luodaan kaksoisklikkaamalla sarakkeiden ja operaattoreiden nimiä, kaava näkyy myös ikkunan alareunassa. Kaava laskee sarakkeen arvon muiden sarakkeiden tiedoista.

Usein kuluja jakaessa tuotteelle täytyy laskea ajureiden summat siten, että määrän lisäksi jakosuhteissa tulee huomioitua myös jokin kerroin, Tällöin voidaan hyödyntää kaava-ominaisuutta ja luoda sarake, jonka laskentakaava on tuotteen määrä * kerroin.


3. Summa ylätasolle- valinta määrittää näkyykö sarakkeen kansioiden kohdalla tilien yhteissumma. Rastin voi jättää pois, jos sarakkeelle on tarkoitus syöttää sellaisia lukuja, joita ei tarvitse laskea yhteen.


4. Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, painetaan OK.

Luonti Mallintaminen Sarakkeet Toimintolaskenta Pro