Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Saraketiedot

Saraketiedot

Tulosta


Ohjelmassa on valmiiksi oletussarakkeita. Sarakkeita voidaan myös luoda itse ja muokata. Sarakkeet voivat olla teksti-, kokonaisluku-, tai desimaaliluku- muotoisia.

Sarakkeita voidaan tarvittaessa ottaa näkyviin ja piilottaa.

Oletussarakkeet: (suluissa tyyppi)

 • Teksti (teksti)
 • Koodi (teksti)
 • Kulu (valuutta, desimaali)
 • Määrä (Numero, desimaali, laskentakohteiden määrä-sarake hakee arvot myynti-taulukosta, jos ulottuvuudet on luotu)
 • Yksikkökustannus (valuutta, desimaali)
 • Indeksi (kokonaisluku)
 • Polku (teksti, ei muokattavissa)
 • Ajuri (pudotusvalikko)
 • Ajuriarvo (numero, desimaali, laskee arvot kohdistusruudusta)
 • Sisäinen jako (valuutta, desimaali, laskee arvot kustannus-sarakkeesta)

Laskentakohdemoduulissa oletussarakkeina on edellisten lisäksi myös:

 • Myynti (valuutta, desimaali, hakee eurot myyntitaulukosta, jos ulottuvuudet on luotu)
 • Voitto (valuutta, desimaali, laskee arvot kustannus- ja myynti-sarakkeista)
 • Voitto-% (prosentti, desimaali, laskee arvot myynti ja voitti-sarakkeista

Laskentamallikohtaiset sarakkeet

Oletussarakkeiden lisäksi ohjelmaan on mahdollista luoda omia sarakkeita, jotka sisältävät joko omaa dataa tai sarakkeita, jotka laskevat arvonsa muista luoduista sarakkeista. Esimerkiksi ateriakustannuksia jakaessa voidaan luoda uusi sarake "elintarvikekerroin", joka sisältää aterian elintarvikekustannuksen. Tämän lisäksi luodaan toinen uusi sarake, joka laskee arvonsa kertomalla aterian elintarvikekustannuksen ateriamäärällä.Mallintaminen Sarakkeet Toimintolaskenta Pro