Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Ulottuvuusnäkymät > Myyntimäärien asettaminen

Myyntimäärien asettaminen

Tulosta


Myyntimäärät voidaan lisätä joko käsin tai tuoda malliin.

Jos myyntimäärät lisätään ainoastaan sarakkeille, ulottuvuuskansioita ei voida luoda.


Myyntimäärien asettaminen käsin

Ennen myyntimäärien asettamista täytyy lisätä ulottuvuudet. Katso Ulottuvuusnäkymät .

Myyntimäärät asetetaan samassa ikkunassa, kuin ulottuvuudet asetetaan, Myyntituotot -painikkeesta.

Myynnit asetetaan ruudun alareunassa. Syötetään Määrä ja Myyntituotto, Tuotteet ja Asiakkaat valitaan pudotusvalikoista.

Kun kaikki myynnit on syötetty, voidaan ne lisätä laskentakohteille.


Myyntimäärien tuonti saraketietona

Jos ulottuvuuksia ei käytetä, voidaan myyntimäärät lisätä suoraan Määrä-oletussarakkeeseen.

Myyntimäärät voidaan myös tuoda ohjelmaan saraketietona. Katso Myyntimäärien tuominen malliin .


Mallintaminen Myyntimäärät Toimintolaskenta Pro