« Kaikki uutiset

Versiopäivitys - Opiferus Toimintolaskenta Pro

 Uusia ominaisuuksia! 


Kululajinäkymän laskentasyvyyden määrittely

Laskentakohteista voidaan muodostaa kululajinäkymä, joka kertoo, mistä laskentakohteen kustannukset koostuvat. Raportin muodostaminen suuresta määrästä dataa on kuitenkin massiivinen laskenta, josta johtuen kehitimme raporttia siten, että kustannuksien porautumistason voi itse määritellä raportille.

Kululajinäkymää muodostaessa voidaan valita, että raportti muodostuu ainoastaan niistä tileistä ja toiminnoista, joita laskentakohteelle on suoraan kohdistettu ja näyttää, mistä nämä tilit koostuvat, mutta ei poraudu enää tästä tasosta taemmas laskennan tiedoissa.

Raportille voidaan esimerkiksi muodostaa tieto siitä, mikä on tukitoiminnon kustannus, mutta ei erittele enää tukitoiminnolle kohdistettuja kustannuksia. Näin raportin tekemiseen kuluu vähemmän aikaa ja saadaan usein jo tarvittava taso tietoa.


Manuaalinen kohdesarakkeiden valinta


Aktivoimalla tämän asetuksen voit lisätä ajuritauluun omia sarakkeita sarakevalitsimen kautta. Tämä helpottaa esimerkiksi isojen ajuritiedostojen, jossa kohdetileinä on useita kustannuspaikkoja, tarkastelua ja tulosten varmentamista


Sovellukseen on rakennettu työkalu seuraavien lakisääteisten raporttien laatimiseen:


- Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
- Yhteisrahotteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma


Molemmissa raporteissa on valmis pohja, johon valitaan raportille mukaan otettavat tilit tai tiliryhmät kustannusmoduulin rakenteesta.
Raportille muodostuu valitulle kohteelle kuuluva osuus kuluista ja tuotoista. Ne kulut ja tuotot, joita ei ole laskennassa kohdistettu kyseiselle laskentakohteelle, eivät nouse raportille. Raportti voidaan muodostaa joko yksittäisestä laskentakohteesta tai kansiorakenteesta. Esimerkissä muodostetaan raportti maksullisesta toiminnasta. Esimerkissä on käytetty kululajinäkymää hyödyksi.


Raportin voi muodostaa myös ilman kululajinäkymää. Tällöin valitaan laskentakohde tai -kansio aktiiviseksi ja otetaan suoraan raportti-painikkeen valikosta haluttu laskelma.