Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Käyttöliittymä > Asetukset

Asetukset

Tulosta
Asetukset. Klikkaa suuremmaksi.


Yleiset välilehdeltä löytyvästä valikosta pääsee muokkaamaan sovellusta ja laskentamallia koskevia yleisasetuksia sekä palvelinyhteyksiä.

Asetukset-painikkeen kautta avutuvassa ikkunassa määritellään sekä palvelinyhteysasetukset että käyttäjäkohtaiset asetukset.


Palvelinasetukset

Palvelinyhteysasetukset määritellään ikkunan oikeanpuoleiseen osaan. Ohjelman asennuksen yhteydessä on määritelty myös käyttäjien yhteysasetukset.

Yhteysmäärittelyt on käyty läpi osiossa: Asennusohjeistus

Sovelluksen asetukset. Klikkaa suuremmaksi.


Käyttäjäkohtaiset asetukset


Kieli ja kulttuuri

Kohdassa valitaan ohjelman kieli ja kulttuuri. Kulttuurivalinta vaikuttaa ohjelman käyttämään valuuttaan.

Puunäkymä

Asetuksissa voidaan määrittää avautuuko kansiorakenne kun sinne raahataan uusia tilejä.

Jakaminen

  • Venytä sarakkeet koko leveydelle - valinta venyttää kaikkien kustannustenjakoikkunassa olevien kohdetilien tiedot kuten tekstit näkyviin.
  • Manuaalinen kohdesarakkeiden valinta- aktivoimalla tämän asetuksen voit lisätä ajuritauluun omia sarakkeita sarakevalitsimen kautta
  • Ohita jaot joiden ajuriarvo on tyhjä- Valintaa kannattaa käyttää tehtäessä massajakoja ("Valitse kaikki"-toiminnolla), jolloin ohjelma ohittaa jaot niiden kohdetilien osalta, joiden ajuriarvo jää tyhjäksi lasketuilla tai jaetuilla ajureilla.
  • Ohita jaot joiden lähdekustannus on tyhjä - Valintaa kannattaa käyttää tehtäessä massajakoja, jolloin ohjelma ohittaa jaot joiden lähdetilin kustannus on tyhjä.

Leikepöydälle kopiointi

  • Lisää sarakeotsikot ensimmäiselle riville - valinnan ollessa aktiivinen ohjelma tuo kopioinnin yhteydessä sarakkeiden otsikot.
  • Kopio kaikki sarakkeet myös piilotetut - valinta tuo kaikki kopioitavan moduulin sarakkeet vaikka ne eivät olisi näkyvillä.
  • Muotoile numeroarvot valitun kulttuurin mukaan - valinta tuo kopioinnissa valuutan merkit ja tuhaterottimet.


Asetukset Toimintolaskenta Pro