Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Kirjanpito > Vyörytystositteen luonti

Vyörytystositteen luonti

Tulosta
Vyörytystositteen luonti. Klikkaa suuremmaksi.

Vyörytystositteella voidaan siirtää yhden kustannuspaikan tiliöintejä toisille kustannuspaikoille. Tositteen luonti tapahtuu kirjanpito-moduulin etusivun työkalupalkin Luo vyörytystosite -napista.

Yksinkertaistettuna prosessi menee seuraavasti:

 1. Valitaan kustannuspaikka joka halutaan vyöryttää muille kustannuspaikoille.
 2. Valitaan tilit jotka halutaan siirtää.
 3. Valitaan kustannuspaikat, jonne tiliöinnit siirretään
 4. Luodaan tosite

Käytännössä lähdekustannuspaikan tileillä olevat arvot vyörytetään kohdekustannuspaikkojen arvoilla arvojen summan suhteessa.

Kenttien selitykset:

 • Tositteen valinnat:
  • Tositepäivä: Vyörytystositteen päivämäärä.
  • Tositelaji: Mille tositelajille vyörytystosite luodaan.
  • Päivästä - päivään: Aikajakso, joka tällä kertaa käsitellään.
  • Teksti: Tositteen nimi ja samalla tallennetun vyörytyksen nimi.
 • Tallennettavat valinnat:
  • Kustannuspaikka: Lähdekustannuspaikka, jonka tiliöinnit vyörytetään.
  • Summa: Kohdekustannuspaikkojen jakoarvojen summa.
  • Tositelajit: Vyörytyksessä huomioitavat tositelajit.
  • Vyörytys: Vyörytyksessä käytettävä tiliöinti tapa:
   • Alkuperäiset lähde- ja kohdetilit: Käytetään alkuperäisiä lähde- ja kohdetilejä
   • Vyörytystili kohdetilinä: Käytetään alkuperäistä tiliä lähdetilinä ja vyörytystiliä kohdetilinä
   • Vyörytystili lähde- ja kohdetilinä: Käytetään vyörytystiliä sekä lähde- että kohdetilinä
  • Vyörytystili: Edellisen valinnan mukaisesti vyörytyksessä käytettävä tili
 • Tallennetut vyörytykset: Lista tallennetuista vyörytyksistä. Vyörytyksestä tallennetaan yllä olevat Tallennettavat valinnat, Tilit ja Kohteet.
 • Tilit: Lähdetilit, joiden tiliöinnit vyörytetään
 • Kohde: Kohdekustannuspaikat ja niiden vyörytysarvot.

Kuvan esimerkki

Vyörytetään kustannuspaikan 10 muuttuvat kulut (tilit, jotka ovat tilikartassa ryhmän 40 alla) kustannuspaikoille 20, 40 ja 90000. Tässä tapauksessa jakoarvot ovat prosentteja, mutta käytännössä arvot voivat olla mitä vain lukuja, sillä ne jaetaan aina arvojen summalla.

Tästä vyörytyksestä muodostuvat tiliöinnit:

TiliDebetKreditKust.paikkaSelite
8010
10 000 €10Lähdetiliöinti, tyhjennetään lähdekustannuspaikka
80101 000 €
20Kohdetiliöinti, jaetaan 10 % tänne
80102 000 €
90000Kohdetiliöinti, jaetaan 20 % tänne
80107 000 €
40Kohdetiliöinti, jaetaan 70 % tänne


Kirjanpito Toiminnanohjaus Vyörytystosite