Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Kirjanpito > Budjetti - Toteuma vertailu

Budjetti - Toteuma vertailu

Tulosta
Raportointi. Klikkaa suuremmaksi.

Tässä näkymässä voi analysoida kirjanpidon tietoja kustannuspaikoittain-tileittäin.

Tilikartassa näkyvien sarakkeiden arvot summataan vasemmalta valitun kustannuspaikkarakenteen mukaan. Kuvaaja puolestaan näyttää valitun kustannuspaikan ja tilikartan rakenteiden yhdistelmän.

Kuvaaja näyttää negatiiviset tilit ja kansiot positiivisina, jos valittu tili tai kansion ensimmäinen tili on ns. kulutili.

Työkalupalkin valinnat:

  • Aikajakso: Kirjanpidon aikajakso, joka näytetään Toteumana.
  • Tositelajit: Tähän voi valita toteumissa huomioitavat tositelajit. Jos tyhjä, toteumaan huomioidaan kaikki muut paitsi budjettitositteet. Budjeteissa käytetään aina vain budjettitositteita.
  • Kumulatiivinen: Summataanko kuvaajan pylväät kumulatiivisesti vai näytetäänkö ne eriteltynä.
  • Seuraavilla kentillä valitaan tilikartassa näytettävät sarakkeet ja kuvaajassa näytettävät pylväät. Jos tilikartasta valitulla rivillä arvosarake on tyhjä, ei siitä muodostu kuvaajaan pylvästä.
    • Budjetti: Näytetäänkö valitun aikajakson budjetti.
    • Edellinen toteuma: Näytetäänkö edellisen aikajakson toteuma.
    • Edellinen budjetti: Näytetäänkö edellisen aikajakson budjetti.
Budjetti Kirjanpito Toiminnanohjaus Toteuma