Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Kirjanpito > Tuonti

Tuonti

Tulosta
Tositteiden tuonti - Vaihe 1. Klikkaa suuremmaksi.

Tositteita voidaan tuoda ulkoisista järjestelmistä siirtotiedostoilla. Tällä hetkellä tuonti onnistuu vain yleisistä Excel- ja CSV-tiedostoista.

Tositteiden tuonti - Vaihe 2. Klikkaa suuremmaksi.

1. Tuontitiedoston lataaminen

Tuonti aloitetaan valitsemalla haluttu tuontitiedosto ja lähettämällä se sitten palvelimelle painamalla Lue-nappia. Listauksessa näytetään tiedoston sisällön esikatselu ja vasemmassa reunassa oletustietojen asetukset.

Tuonti valinnat kentillä voidaan myös määrittää oletusarvot, joita käytetään puuttuvien tietojen kohdalla. Tuonnin voi myös yhdistää ajastettuun tehtävään, jos halutaan automatisoida tuonti tietyin aikavälein.

2. Sarakkeiden kohdistaminen

Seuraavassa vaiheessa kohdistetaan tuotavat sarakkeet. Yhdellä siirtotiedostolla voi tuoda useampia tositteita, mutta silloin tiedostossa on oltava sarake jossa on eritelty tositenumerot.

Tositteiden tuonti - Vaihe 3. Klikkaa suuremmaksi.

3. Esikatselu

Kun halutut sarakkeet on kohdistettu, näytetään vielä tuonnin esikatselu. Jos tiedot näyttävät oikeilta, voidaan tuonti suorittaa klikkaamalla Tuonti-painiketta. Onnistuneen tuonnin jälkeen ohjelma näyttää montako riviä tuotiin. Jos tuonti epäonnistuu syystä tai toisesta, näytetään aiheutunut virhe ja perutaan tuonti.


Kirjanpito Toiminnanohjaus Tuonti