Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Henkilöstö > Verokortin nollaus

Verokortin nollaus

Tulosta
Verokortin nollaus.

Henkilön verokortille lisätään ennakonpidätyksen alainen tulo, ennakonpidätys ja veropäivät joka palkkakaudelta automaattisesti. Henkilön verokortin tiedot voidaan tyhjentää "Verokortin nollaus" -toiminnolla. Kuvassa toiminto tehdään käsittelyssä olevalle henkilölle, mutta toiminto voidaan tehdä myös massana henkilöt -näkymän kautta usealle henkilölle samanaikaisesti. Verokortilla on päivämäärä, joka asetetaan tässä vaiheessa. Tallennuksessa henkilön verotustiedot tyhjenevät (kumulatiivinen palkka verokortin alusta, veropäivät, maksettu ennakonpidätys).

Henkilöstö Palkanlaskenta Toiminnanohjaus