Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Henkilöstö > Lomasaldot

Lomasaldot

Tulosta
Lomasaldot. Klikkaa suuremmaksi.

Lomasaldoissa on listaus henkilölle kertyneistä lomista ja niistä syntyvästä lomapalkkavelasta. Lomalaskenta-painikkeesta voi suorittaa lomalaskennan kyseiselle henkilölle.

 • Päivämäärä: Lomalaskenta tehdään kuukauden viimeiselle päivälle ja vuotuinen lomakausi päättyy maaliskuun 31. päivä (välisumma).
 • Välisumma: Onko rivi kuukausitason laskentarivi vai lomakauden välisumma
  • Laskentarivillä on kuukaudelta ansaitut/myönnetyt lomat, niistä kertynyt lomapalkka sekä sinä kuukautena käytetyt (palkkalaskelmille lisätyt) lomat.
  • Välisummarivillä on summa kyseisen lomakauden laskentariveistä, sekä yhteenveto lomapalkoista, lomapäivistä sekä lomapalkkavelasta
 • Lomapäivät:
  • Ansaittu: Ansaitut lomapäivät
  • Lisät: Myönnetyt lisälomapäivät. Lisäpäivät eivät vaikuta lomarahaan
  • Yhteensä: Lomapäivät yhteensä
 • Kuukausipalkka: Kuukausipalkasta kertynyt lomapalkka ja lomaraha
 • Keskipäivähinta: Tuntipalkasta kertynyt lomapalkka ja lomaraha
 • Yhteensä: Kuukausipalkasta ja tuntipalkasta kertyneet lomapalkat ja lomarahat yhteensä
 • Päivähinta: Kertyneet lomapalkat jaettuna kertyneillä lomapäivillä.
 • Käytetyt päivät: Käytetyt lomapalkka-, lomaraha- ja lisälomapäivät
 • Käyttämättömät päivät: Käytettämättömät lomapalkka-, lomaraha- ja lisälomapäivät
 • Lomarahavapaa: Lomarahoista muunnettujen lomarahavapaiden myönnetyt, käytetyt ja jäljelläolevat päivät
 • Velka: Lomakaudelta jäljellä oleva lomapalkka- ja lomarahavelka
Henkilöstö Lomasaldot Toiminnanohjaus