Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Henkilöstö > Palkanlaskenta

Palkanlaskenta

Tulosta
Palkanlaskenta. Klikkaa suuremmaksi.

Palkanlaskenta välilehdellä on henkilön palkkaan ja verotukseen liittyvät tiedot.

 • Palkka
  • Tuntipalkka: Henkilön tuntipalkka voidaan tuoda hinnaksi palkkalaskelman riville, mikäli palkkalajilla on hinnan esitäyttö asetettu vastaamaan tätä.
  • Kuukausipalkka: Henkilön kuukausipalkka voidaan tuoda hinnaksi palkkalaskelman riville, mikäli palkkalajilla on hinnan esitäyttö asetettu vastaamaan tätä.
  • Tuntipalkkajakaja: Käytetään muunnettaessa kuukausipalkkaa tuntipalkaksi.
  • Työehtosopimus: Henkilön työsopimuksessa sovellettava työehtosopimus
  • KTA hinta: Keskituntiansion hinta
  • Loma KTA hinta: Lomakeskituntiansion hinta
  • IBAN: IBAN-muotoinen tilinumero, jonne palkka maksetaan
  • BIC: Tilinumeroon liittyvä pankkitunnus.
 • Lomalaskenta
  • Lomalaskentatapa: Tapa, jolla henkilön lomat lasketaan
  • Lomasääntö: Sääntö, jonka mukaan lomia kertyy
  • Lomapäivät: Kertyvien lomapäivien määrä
  • Edellinen lomalaskenta: Edellisen lomalaskennan päivämäärä
  • Aiempi työkokemus: Aiemmilta työpaikoilta kertynyt työkokemus
 • Verotustiedot
  • Verokortin päiväys: Päiväys, jolloin verokortti on otettu käyttöön.
  • Verokortin tyyppi: Vuosituloraja on nykyisin ainoa käytössä oleva verokortti tyyppi
   • Kauden veropalkka (A)
    • Vain yksi veroporras, jossa perusprosentti, lisäprosentti ja tuloraja (laskennallinen tuloraja ATK järjestelmiä varten). Tuloraja lasketaan verolaskennassa jakamalla se 364 ja kertomalla palkkakauden veropäivillä.
   • Kumulatiivinen verolaskenta
    • Kumulatiivisessa laskennassa palkkakauden palkan lisäksi otetaan huomioon myös aikaisemmin maksetut palkat sekä niistä toimitetut ennakonpidätykset.
   • Portaikkoverokortti
    • Henkilölle lisätään veroportaita, joihin asetetaan prosentti ja tuloraja. Viimeisen tulorajan voi jättää tyhjäksi.
   • Vuosituloraja (B)
    • Yksi veroporras, jossa perusprosentti, lisäprosentti ja vuosituloraja. Verolaskennassa käytetään henkilölle tallennettua verokortin tuloa nykyisten lisäksi.
  • Kumulatiivinen palkka verokortin alusta: Kumulatiiviseen verolaskentaan tarvittava luku. Käytetään verolaskennassa.
  • Veropäivät: Käytetyt veropäivät ennen kuluvaa palkkakautta. Kumulatiiviseen verolaskentaan tarvittava luku.
  • Maksettu ennakonpidätys: Maksettu ennakonpidätys ennen kuluvaa palkkakautta. Kumulatiiviseen verolaskentaan tarvittava luku.
  • Verotuskunta: Vapaa teksti. Tulostuu palkkalaskelmalle.
  • Verokortti: Henkilölle voidaan lisätä veroprosentit/veroportaat riippuen verokortin tyypistä. Portaikkoverokortin ollessa käytössä, voidaan lisätä useita portaita, mutta muuten käytetään yhtä riviä per henkilö.
 • Autoetu
  • Vapaa autoetu: Saako henkilö vapaata autoetua.
  • Auton käyttöetu: Saako henkilö auton käyttöetua.
  • Ikäryhmä: Auton ikäryhmä: A, B, C tai U
 • Muut
  • Työttömyysvakuutusmaksu asetetaan henkilölle alasvetovalikosta. Työttömyysvakuutusmaksuvaihtoehdot tallennetaan asetuksiin, jossa on ikärajat ja prosentti. Palkkalaskelmalle muodostuu työttömyysvakuutusmaksu rivi tämän asetuksen mukaan.
  • Toimitustapa: Palkkalaskelmien toimitustapa. Sähköpostilla ja Verkkopalkkaan tehtävät toimitukset suoritetaan samalla kertaa Palkanlaskenta-näkymän Lähetä laskelmat-painikkeesta.
   • Sähköposti: Laskelmat toimitetaan sähköpostilla.
   • Tulostus: Laskelmat toimitetaan kirjeitse. Lähettämisessä voi hyödyntää maksullista Maventa Massatulostuspalvelua.
   • Verkkopalkka: Maksullinen Maventan lisäpalvelu, jonka kautta palkkalaskelmat ovat luettavissa oman verkkopankin kautta.
  • Suorituslaji: Tarpeeton tieto Tulorekisterin myötä
  • Kuluryhmä: Kirjataanko henkilön kulut kirjanpidon tositteella kiinteisiin vai muuttuviin kuluihin.
  • Ammattiluokan tyyppi: Tulorekisteri-ilmoituksissa tarvittavan ammattiluokan tyypitys, joka on yksi seuraavista: Tilastokeskus, Keva, Suomen pankki tai Trafi. Yleisimmin käytetään Tilastokeskusta. Huom! Nämä ovat Tulorekisterissä pakollisia tietoja.
  • Ammattiluokka: Tulorekisteri-ilmoituksissa tarvittava ammattiluokitus. Tilastokeskuksen ammattiluokitukset löytyvät seuraavilta sivuilta. Ammattiluokka on se nelinumeroinen tieto, muut ovat kansiotasoja.
 • Jäsenyys: Henkilöllä voi olla useita jäsenyyksiä eri instansseihin, jotka määritellään palkanlaskennan asetuksissa. Mikäli jäsenyyden henkilökohtaiset maksutiedot poikkeavat asetuksissa määritellyistä tiedoista, voidaan ne määritellä tässä osiossa eriksi.
Henkilöstö Palkanlaskenta Toiminnanohjaus