Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Raportointi > Kuvaaja > Kuvaajaesimerkit > Pylväsdiagrammi esimerkki

Pylväsdiagrammi esimerkki

Tulosta

  • Avataan Kuvaaja – työkalu.
  • Valitaan moduuli, josta halutaan tehdä diagrammi, kuvan esimerkissä Laskentakohdemoduuli.
  • Poistetaan valinnat, mikäli näytölle avautuu jo valmiiksi kuvaaja.


  1. Valitaan kansiotaso sarjaksi (  ) ja sen alla olevat tilit argumenteiksi ( ).
  2. Vaihdetaan arvosarakkeeksi ”Yksikkökustannus”.
  3. Avataan vielä Kuvaaja-asetukset ja laitetaan pylväille arvot näkyviin.
  4. Tallennetaan kuvaaja klikkaamalla ”uusi kuvaaja”- tallennetut kuvat palkista.
    (Huomaa että ohjelma tallentaa kuvaajan valmiiksi nimellä, mikäli se on otsikoitu).
Pylväsdiagrammin luonti. Klikkaa suuremmaksi.


Desimaalien muokkaus akselille

1. Avaa raportointi ja rakenna pylväskuvaaja.


2. Avaa kuvaajavelho

Desimaalien muokkaus, kohta 2. Klikkaa suuremmaksi.


3. Valitse Kuvaajavelhon vasemmasta valikosta Akselit

Desimaalien muokkaus, kohta 3. Klikkaa suuremmaksi.


4. Vaihda akseliksi Y-akseli ja valitse välilehti Nimikkeet oikeasta laidasta

Desimaalien muokkaus, kohta 4. Klikkaa suuremmaksi.


5. Valitse Nimikkeet välilehden valikosta Auto-välilehti

Desimaalien muokkaus, kohta 5. Klikkaa suuremmaksi.


6. Vaihda Malli – kenttään oletuksen tilalle {V:C0} (viimeinen luku määrittää desimaalien määrän kuvaajan Y-akselilla)

7. Klikkaa painiketta Valmis jolloin Kuvaajavelho päivittää muutokset kuvaajaan.

Desimaalien muokkaus, kohta 7. Klikkaa suuremmaksi.