Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Raportointi > Kuvaaja > Kuvaajaesimerkit > Pinopylväs esimerkki

Pinopylväs esimerkki

Tulosta

  • Avataan Kuvaaja – työkalu.
  • Valitaan moduuli, josta halutaan tehdä diagrammi, kuvan esimerkissä Laskentakohdemoduuli.
  • Poistetaan valinnat, mikäli näytölle avautuu jo valmiiksi kuvaaja.


  1. Valitaan kansio Onnelan koulun keittiö sarjaksi (  ) ja sen alla olevat laskentakohteet argumenteiksi ( ).
  2. Valitaan sarakkeeksi yksikkökustannus
  3. Kuvaajaksi prosentuaalinen pinopylväs, ”Bar Stacket 100 %”.
  4. Vaihdetaan sarjat ja argumentit kuvaaja-asetuksissa kohdassa Ulkoasu ja nimetään kuvaaja Kuvaaja-asetukset valikossa kohdassa Otsikot
  5. Tallennetaan kuvaaja klikkaamalla ”uusi kuvaaja”- tallennetut kuvat palkista. (Huomaa että ohjelma tallentaa kuvaajan valmiiksi nimellä, mikäli se on otsikoitu).


Pinopylväs esimerkki. Klikkaa suuremmaksi.