Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Raportointi > Kuvaaja > Kuvaajaesimerkit > Ympyrädiagrammi esimerkki

Ympyrädiagrammi esimerkki

Tulosta

  • Avataan Kuvaaja – työkalu.
  • Valitaan moduuli, josta halutaan tehdä diagrammi. Kuvan esimerkissä Toimintomoduuli.
  • Poistetaan valinnat, mikäli näytölle avautuu jo valmiiksi kuvaaja.
  1. Valitaan kansiotaso sarjaksi ( ) ja sen alla olevat tilit argumenteiksi ( ).
  2. Vaihdetaan arvosarakkeeksi diagrammissa tarkasteltavaksi haluttu arvo. 
  3. Asetetaan kuvaajan tyypiksi ”Pie” eli Ympyrädiagrammi
  4. Avataan vielä Kuvaaja-asetukset ja otsikoidaan kuvaaja
  5. Tallennetaan kuvaaja klikkaamalla ”uusi kuvaaja”- tallennetut kuvat palkista. (Huomaa että ohjelma tallentaa kuvaajan valmiiksi nimellä, mikäli se on otsikoitu).Ympyrädiagrammi esimerkki. Klikkaa suuremmaksi.