Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kohdistukset > Kustannuspaikat - kohteet

Kustannuspaikat - kohteet

Tulosta

Kohteiden kohdistus kustannuspaikoille

Jos projektinhallinnan Kohteina käytetään kiinteää listaa (johon ei lisätä jatkuvasti uusia kohteita kuten esimerkiksi projekteilla tehdään), voidaan Kohteista luoda kustannuspaikkakohtainen puurakenne. Tätä rakennetta voidaan sitten hyödyntää kohdistettaessa kirjauksia Kohteille.


Kustannuspaikkarakenne tunnisteittain

Puurakenne näyttää kohdistusten jälkeen seuraavalta ja siinä saman Kohteen voi kohdistaa usealle eri Kustannuspaikalle.

Asetukset Kohdistukset Kustannuspaikat Toiminnanohjaus Tunnisteet