Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Kohdistukset > Kustannuspaikat

Kustannuspaikat

Tulosta

Kustannuspaikka on lähes jokaiselle moduulin tietueelle asetettavissa oleva peruskohdistus. Kustannuspaikoista muodostetaan puurakenne, jossa juurena toimii yleensä yritys, mutta voi rakenne koostua useammastakin juuresta.

  • Teksti: Kustannuspaikan nimi.
  • Numero: Kustannuspaikan numero, johon tapahtumat kohdistetaan.
  • Tyyppi: Kustannuspaikkarakenne koostuu Raportointi- ja Kirjaustasoista. Raportointitasot ovat kansioita ja kirjaustasot kustannuspaikkoja. Raportoida voi molemmilta tasoilta, mutta tietueita voi kohdistaa vain kirjaustasoille.
  • Poistettu: Joskus käytettyjä kustanuspaikkoja ei voi enää poistaa, mutta tällä valinnalla ne saa pois listauksista.
Asetukset Kohdistukset Kustannuspaikat Toiminnanohjaus