Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Tietojen tuonti > Mallin rakenne

Mallin rakenne

Tulosta
Tietojen tuonti - mallin rakenne. Klikkaa suuremmaksi.

Mallin rakenteen tuonti tehdään yhteen moduuliin kerrallaan. Tuonti voi sisältää pelkkiä tilitietoja tai rakenteellista dataa. Samalla tuonnilla voi tuoda tiedot moduulin kaikkiin sarakkeisiin, myös itse luotuihin.

Tuonti aloitetaan valitsemalla "Kohdemoduuli", jonka vaihto päivittää oikealle sarakkeiden kohdistukseen kyseisen moduulin sarakkeet, joihin tietoja voi tuoda. Uudet tiedot tuodaan joko moduulin juureen automaattisesti luotavaan uuteen kansioon tai "Kohde kansio"-kenttään valittuun kansioon, joka valitaan tuplaklikkaamalla kansiota alasvetovalikosta. Uudet tiedot voi toki raahata tuonnin jälkeen oikeille paikoilleen.

Sarakkeiden kohdistuslistauksessa valitaan mallin kohdesarakkeet tuontitiedossa oleville lähdesarakkeille. Sovellus pyrkii ehdottamaan oikeita lähdesarakkeita sarakkeiden otsikon ja/tai järjestyksen perusteella.

Jos vaiheessa 1 valittiin "Sarakkeiden otsikot ensimmäisellä rivillä", näkyy lähdesarakevalinnassa ensimmäiseltä riviltä luetut sarakeotsikot, muussa tapauksessa valinnassa on juokseva numerointi, "Sarake 1", "Sarake 2" jne.

Jos vaiheessa 1 valittiin "Rakenteellista tietoa", näytetään sarakkeiden kohdistuksessa "ID", "ParentID" ja "Tyyppi" sarakkeet. Näillä määritellään puumalli ja oksan tyyppi. Muussa tapauksessa tuonti olettaa, että kaikki tuontitiedostossa olevat rivit ovat tilejä.

Rakenteen luonti Excelissä.

Rakenteen luonti Excelissä

Rakenteen tuonnissa on kolme saraketta, joilla rakenne määritellään:

  • ID: Rivin yksilöivä numero, voi olla esimerkiksi juokseva numero.
  • ParentID: Viittaus ID-sarakkeeseen. Määrää, minkä oksan alle kyseinen rivi tulee puumallissa. Juurikansioille ParentID-viittaukseen voi jättää tyhjäksi tai siihen voi laittaa nollan.
  • Tyyppi: Minkä tyyppinen rivi on kyseessä, mahdolliset arvot ovat seuraavat:
    1. Kansio: Kansio voi olla vain juuritasossa tai toisen kansion alla.
    2. Tili: Tilin ParentID:n on aina viitattava kansioon.
    3. Välitön kustannus: Sallittu vain laskentakohdemoduulissa ja ParentID:n on aina viitattava tiliin.

Kuvassa on esitetty näiden ohjeiden esimerkeissä käytetyn Ovitehdas-mallin kulumoduulin rakenne. Siihen on määritelty kaksi kansiota, ID:t 500 ja 600. Kansion 500 alle on sitten määritelty kolme tiliä, ID:t 5000, 5500 ja 5550. Kun tämän sitten tuo laskentakohdemoduuliin ja valitsee kohdekansioksi "Kulut", saadaan esimerkeissä oleva kulumoduulin rakenne.

Käyttöliittymä Premium Rakenne Toimintolaskenta Tuonti