Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä

Käyttöliittymä

Tulosta
Sovelluksen päänäkymä.
Sovelluksen päänäkymä mallin ja Tapahtumalokin ollessa avattuina.

Sovelluksen päänäkymä on normaali MDI-käyttöliittymä, jossa voi olla samanaikaisesti useita malleja avattuna eri muodoissa ja eri yhteyksistä/tietokannoista. 

Näkymän vasemmassa reunassa on Pro-versiosta tuttu mallien valinta, jossa näytetään kustannuspaikkarakenne sekä aikajaksot yhdistettynä olevasta tietokannasta. Mallit avataan tuplaklikkaamalla valittua kustannuspaikkaa.

Päänäkymän työkalupalkissa on painikkeet seuraaviin toimintoihin:

 • Mallitiedostojen käsittely:
  • Uuden tiedostomallin luonti
  • Vanhan tiedostomallin avaaminen
 • Palvelinyhteys:
  • Yhteyden valinta (jos käytössä on useampi kuin yksi yhteys)
  • Mallien ja aikajaksojen kopiointi sekä tyhjennys
 • Palvelinmallien sekä käyttöoikeuksien hallinta:
  • Kustannuspaikkojen ja aikajaksojen hallinta
  • Kustannuspaikkakohtaisten käyttöoikeuksien hallinta
  • Tietokantojen ja käyttäjien hallinta (vain ylläpitäjä-oikeuksilla)
 • Sovelluksen kieli ja ulkoasuvalinnat
 • Painikkeet ohjeen (tämä sivusto) avaamiseen ja tietoja sovelluksesta ikkunaan

Laskentamalli

Laskentamallin näkymä jakaantuu kahteen osaan, vasemmalla olevaan moduulin puurakenteeseen ja oikealla olevaan jakojen kohdetililistaukseen, jonka näkyvyyttä hallitaan työkalupalkin "Jako"-panikkeella.

Laskentamalleja voi olla samanaikaisesti auki useita eri muodoissa (palvelimelta ja tiedostona) ja eri yhteyksistä (eri palvelimilta ja/tai tietokannoista). Avoinna olevat mallit näkyvät omina välilehtinään. Välilehtiä voi raahata esim. allekkain tai vierekkäin, jos työstetään useaa mallia samaan aikaan.

Laskentamalli jakaantuu puolestaan vähintään kolmeen välilehteen: "Kulut", "Toiminnot" ja "Laskentakohteet". Nämä ovat toimintolaskennan peruselementtejä, moduuleita. Näiden lisäksi malliin voi liittyä myös "Kululajinäkymä"-välilehti, jonka saa myös uutena ominaisuutena tallennettua.

Validointi ja tapahtumaloki

Laskentamallin validointiviestit sekä uutuutena oleva tapahtumaloki tulevat omiin listauksiinsa, jotka näkyvät oletuksena ikkunan alalaidassa pienennettyinä.

Käyttöliittymä Premium Toimintolaskenta