Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Tietojen tuonti > Ajuriarvot

Ajuriarvot

Tulosta
Tietojen tuonti - ajuriarvot. Klikkaa suuremmaksi.

Ajuriarvojen tuonnissa tuodaan kahden moduulin välisten tilien jakoja. Tuonti lähdetään tekemään valitsemalla "Lähdemoduuli", jonka tilejä jaetaan sekä "Kohdemoduuli", jonne tilit jaetaan. Nämä moduulit voivat olla myös samoja, jolloin jaoista muodostuu moduulin sisäisiä jakoja.

Jos tuontidatassa ei ole ajuritietoja (Id tai Nimi), eikä lähdetileille ole merkitty valmiiksi ajureita, käytetään tuonnissa "Oletusajuri"-kenttään merkittyä ajuria.

"Poista edelliset"-valinta poistaa lähdetilin aiemmat jaot ennen uusien jakojen tuontia. Yleensä tämä valitaan jakoja tuotaessa, mutta voi olla tapauksia, joissa mallia päivitettäessä vanhat jaot pysyvät sellaisinaan ja tileille tuodaan vain mahdollisia uusia jakoa, jolloin tätä ei valita.

Sarakekohdistuksissa näytetään valittujen "Lähde-" ja "Kohdemoduulien" sarakkeet, joita voidaan käyttää tilien kohdistamisiin. Vähintäänkin yksi sarake on kohdistettava sekä "Lähde-" että "Kohdemoduulin" sarakkeisiin.

Ajuriarvot Käyttöliittymä Premium Toimintolaskenta Tuonti