Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Investointien suunnittelu > Määrittelyt ja asetukset (pääkäyttäjä)

Määrittelyt ja asetukset (pääkäyttäjä)

Tulosta


Investointien kustannuspaikkojen luominen

Investoinnit voivat olla joko käyttötalouden kanssa samoilla kustannuspaikoilla tai kokonaan eri kustannuspaikoilla. Jälkimmäisessä tapauksessa investointien kustannuspaikat eivät näy käyttötaloudessa eikä käyttötalouden kustannuspaikat näy investointinäkymässä.

Investointien kustannuspaikat luodaan organisaatiorakenteeseen samalla periaatteella kuin muut ohjelman kustannuspaikat (hallinta-välilehti – organisaatio).

Jos halutaan, ettei investointien kustannuspaikat näy ohjelman muissa näkymissä, niille voidaan määrittää asetus, jolla ne näkyvät ainoastaan insu-moduulissa. Tämä valinta löytyy organisatiorakenteen sarakkeessa ”investointien kustannuspaikka”.


Investointeihin liittyvien tilien luonti/määritteleminen tilikarttaan

1. Investointitilit luodaan tilikarttarakenteeseen samalla periaatteella kuin muut ohjelman tilit (hallinta-välilehti – tilikartta)

2. Paneeli 5 asettelulla voidaan määrittää luoduille tileille investointien tiliryhmät: Investointitileille on käytössä vakioryhmittely: suunnittelutilit, tuottotilit, poistotilit ja rahoitusosuustilit.

3. Tilikartasta siirretään kuhunkin ryhmään kuuluvat tilit aktivoimalla tilikartan tili vasemmalla näkyvästä tilikartasta, klikkaamalla sen päällä hiiren oikeaa ja valitsemalla ”kopioi investointitiliryhmään”. Tili siirtyy valitun ryhmän alle.


Investointien tarkastelumäärittelyt ohjelman näkymissä

Investointeja voidaan halutessa tarkastella myös talousarvionäkymässä ja toteumavertailussa. Valinta tehdään budjetin asetuksien lisäasetuksissa valitsemalla kohta ”Investointitilit käytössä talousarvionäkymässä”.

Valinnan jälkeen investointikirjaukset tulevat osaksi talousarvionäkymän ja toteumavertailun tuloslaskelmaa. Investointien suunnittelun puolella tehtyjä kirjauksia ei voi muokata talousarvionäkymässä, vaan muokkaukset tehdään investointien suunnittelun puolella.

Talousarvionäkymässä on mahdollista luoda kustannuspaikka-tili tason kirjauksia investoinneille, mutta nämä kirjaukset eivät siirry investointien suunnitteluun ja on suositeltavaa, että kaikki investointisuunnittelu tapahtuu investointinäkymässä, jotta ei synny tilannetta, että talousarvionäkymän investointien summa ei vastaa investointien suunnittelussa olevaa summaa.


Investointien ryhmittely

Investointeja voidaan ryhmitellä eri ryhmittelyperusteilla, esimerkiksi ryhmä ja tyyppi. Ryhmittely ei ole pakollista. Ryhmät luodaan ja niitä hallinnoidaan ohjelman lisäasetuksissa kohdassa ”investointiryhmät”.

1. Investointiryhmiä luodaan hiiren kakkospainikkeen kautta ”lisää” valinnalla:


2. Ryhmälle annetaan nimi ja ryhmän jäsenet lisätään kirjaamalla niille nimi ja koodi luonnin jälkeen aktivoituvaan taulukkoon:

Jäseniä voi myös kopioida taulukkoon. Esimerkiksi kirjausluokan jäsenet voi kopioida kirjausluokan taulukosta ja liittää investointiryhmän taulukkoon.


Ryhmien ja jäsenten poistaminen

Jäseniä voi poistaa ryhmästä aktivoimalla poistettava rivi ja valitsemalla hiirivalikosta ”poista”. Vastaavalla tavalla koko investointiryhmän poisto tapahtuu valitsemalla aktiiviseksi investointiryhmän.

Investointiryhmää ei voi poistaa, jos sille on määritetty jäseniä. Jäseniä puolestaan ei voi poistaa, jos se on määritelty käyttöön jollekin olemassa olevalle investoinnille.


Investointien suunnittelun kaavasarakkeiden luonti

Investointien osalta voidaan luoda kaavoja, joilla voidaan luoda tulosteisiin omia sarakkeita. Esimerkiksi voidaan luoda kaava, joka laskee yhteen investoinnin talousarviovuoden ja taloussuunnitteluvuosien arvot.

Kaavat luodaan ohjelman asetuksissa samaan tapaan kuin muut kaavasarakkeet.

Investointien kaavojen viittaukset tyypeittäin:

  • Investoinnin talousarvio = INVESTMENTBUDGET(budjetin koodi)
  • Investoinnin toteuma = INVESTMENTREALISATION(budjetin koodi)
  • Investoinnin taloussuunnitteluvuosi = INVESTMENT_ANNUAL_FORECAST(budjetin koodi)