Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Raportointi

Raportointi

Tulosta


Raportoinnilla muodostetaan graafisia kuvaajia. Näkymässä voidaan vapaasti valita halutut kohdat organisaatiopuusta, tilikartasta sekä historiavuosista ja muodostaa haluttu kuvaaja eri kuvaajavaihtoehdoista.Kaavio

  • Sisältö – Tästä valitaan, halutaanko esittää kyseisen talousarviovuoden talousarviota vai toteumaa
  • Historia – Graafiin voidaan valita kyseisen vuoden rinnalle historiavuosia
  • Vaihda sarja – Vaihtaa esitystapaa. Tarkastellaanko kuvaajia organisaatio- vai tilikarttanäkökulmasta.
  • Kaavio – Kaavion eri esitystavat; pylväät, piirakat jne.


Suodatus

  • Aika – Lukujen aikasuodatus (kuukausittain tai vuosineljänneksittäin)
  • Mukauta – Näyttää halutessa sisältöä vain tietyn kirjausluokan mukaisesti
  • Poista rajaukset – Poistaa aikarajaukset, jos niitä on rajattu


Omat asetukset

  • Näytä – Näyttää halutessa hakutyökalut sekä lukuarvot kaavioissa
  • Värit – Voidaan muuttaa tilikarttapuun sekä graafin värejä