Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Raportointi > Raportointi organisaationäkökulmasta

Raportointi organisaationäkökulmasta

Tulosta


Organisaatiosta voidaan valita useita tasoja ja saada graafi esim. tuottojen jakaantumisesta näiden välillä. Kuvaajan päällä hiiren kakkospainikkeen kautta voi määrittää, mitä lukuarvoja graafissa näytetään tilin ja organisaation osalta: