Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Raportointi > Raportointi tilirakenteen näkökulmasta

Raportointi tilirakenteen näkökulmasta

Tulosta


"Vaihda sarja" –painikkeella voidaan muokata näkymä tilin kautta tarkasteltavaksi, jolloin voidaan tarkastella tietyn organisaatiotason eurojen jakautumista tilitasolla. Esimerkkikuvassa tuottojen rakenne valitulta organisaatiotasolta: