Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Dashboardit

Dashboardit

Tulosta

  • Etusivun sivuvalikosta pääsee tarkastelemaan organisaatiokohtaisia erilaisia graafisia raportointinäkymiä joita voi hyödyntää esim. palavereissa ja kokouksissa.


  • Valitan ensi vasemalta dashbordin ryhmä listalta, dashboardin ryhmä.
  • Sen jälkeen oikealta dashboardi, mikä haluat tarkastella. (Huom. dashboardit osalta näkyy vain asiakaskohtaiset graafisia raportointinäkymiä, mikä on tehty tiety case varten)
  • Alla on kuvattuna dashboardin työpöydä selityksineen.