Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Omat esitykset

Omat esitykset

Tulosta


 • Etusivun sivuvalikosta pääsee luomaan ja tarkastelemaan omia henkilökohtaisia esityksiä, joita voi hyödyntää esim. palavereissa ja kokouksissa.
 • Omille esityksille voi halutessaan antaa katseluoikeudet toiselle käyttäjälle.
 • Pääkäyttäjät pääsevät tarkastelemaan kaikkia esityksiä.
 • Valmiiden esitysten sisältöä voidaan tarkastella klikkaamalla valittua esitystä sivun vasemman laidan listauksessa
 • Uuden esityksen pääsee luomaan Luo uusi esitys-painikkeesta
 • Esityksiä voidaan myös ryhmitellä, uusia ryhmiä voi luoda samalla kun luodaan uutta esitystä. • Uusi esitys tulee ensimmäiseksi nimetä. Lisäksi esitykselle voi määritellä ryhmän, johon esitys lisätään. Mikäli määritellyn niminen ryhmä on olemassa, lisätään esitys siihen, mutta mikäli sen nimistä ei vielä ole, luodaan uusi ryhmä.
 • Esitykselle voi halutessaan kirjoittaa myös kuvauksen.
 • Määritellyn mukainen esitys ja mahd. ryhmä luodaan ”Tallenna”-napin painamisen jälkeen • "Lisää mittareita esitykseen" napista pääsee valitsemaan esitykseen lisättävän mittarin ja määrittelemään sille nimen ja mahd. ryhmän
 • Esitykseen lisättävien mittareiden nimien perään generoidaan oletuksena sen organisaatio-oksan nimi, jolta mittaria ollaan lisäämässä. Tällä tavoin voidaan esim. vertailla eri organisaatio-osia keskenään.
 • Esityksen mittareita pääsee tarkastelemaan valitsemalla ”Siirry esitykseen”
 • Esityksen tietoja voi muokata tai sen voi poistaa vastaavista painikkeista • Esitykseen voi halutessaan lisätä myös liitetiedostoja.
 • Esitys on oletuksena nähtävissä vain esityksen luojalle sekä järjestelmän pääkäyttäjille. Esitykseen voi kuitenkin lisätä oikeuksia muillekin ”Lisää käyttöoikeus”-pudotusvalikon kautta.
 • Oikeudet-taulukon kautta voidaan määritellä tietyn henkilön oikeuden taso (katselu/muokkaus) tai poistaa käyttöoikeus kokonaan hiiren kakkospainikkeen kautta
 • Linkki-kohta tarjoaa suoran linkin esitykseen esim. Power Point –esitykseen liittämistä varten
 • Mittareita voi lisätä omiin esityksiin myös mittareiden taulunäkymien kautta tähti-ikonia painamalla
 • Mittarin lisäyksessä valitaan esitys, johon mittari halutaan lisätä ja tarvittaessa muutetaan lisättävän mittarin nimi
 • Lopuksi painetaan ”Lisää ja sulje”