Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Mittaristot

Mittaristot

Tulosta


Mittariston valinta  • Etusivun sivuvalikon Mittaristot-painikkeesta pääsee siirtymään sivulle, jossa valitaan organisaatiotaso/-oksa, jonka mittareita halutaan tarkastella
  • Organisaatiotasot/mittaristo-työpöydät esitetään puumallisena rakenteena. Oksia saa avattua / suljettua nimen vieressä olevasta nuolipainikkeesta.
  • Oksien oikeassa reunassa oleva numero kertoo mittareiden lukumäärän kyseisellä työpöydällä
  • Osa rakenteesta voi käyttäjällä näkyä harmaana, mikä tarkoittaa että käyttäjällä ei ole kyseiseen oksaan käyttöoikeuttaMittariston yläosan toiminnot


  • Mittaristotyöpöydillä voi olla useita eri näkökulmia, joiden mukaan eri tyyppiset mittarit voidaan ryhmitellä. Mittareiden tarkasteluun on myös tarjolla muutama erilainen katselutapa.Mittarin toiminnot


  • Yllä on kuvattuna talousmittarin taulunäkymä selityksineen. Perustoiminnoiltaan eri mittareiden taulunäkymät ovat hyvin samankaltaisia.Mittarin kommentit

  • Myös peruskäyttäjät voivat lisätä kommentteja mittareille.
  • Mittareiden oikean alanurkan painikkeen numero ilmaisee kommenttien määrän kyseisellä mittarilla ja painiketta painamalla avautuu uusi keskustelumallinen ikkuna, johon voi kirjoittaa oman kommenttinsa/tulkintansa mittarin lukuihin tms. liittyen.
  • ”Tallenna kommentti”-painikkeesta tekstikenttään kirjoitettu kommentti tallentuu mittarin tietoihin.

Mittarin Luonti osiossa voi luoda uusi mittareita, jossa ohjeet niiden tekemiseen. Mittareita voivat tehdä pääkäyttäjät ja heidän valtuuttamat henkilöt.