Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Versiot

Versiot

Tulosta

2.8

- Tekoälyn avulla luotavat mittarianalyysit (Beta)
- Asiakkaan väripalettituki piirakka-, viiva- ja pylväskaaviomittareille
- Talousluku/indikaattori mittarin päivityksen optimointi
- Määrä/määrä mittarin päivityksen optimointi
- Uusi tekniikka mittareiden esittämisessä ainakin perustalousmittarin osalta
- Uusi mittarityyppi: taulukkomittari mm. tilastotietotaulukoiden luomiseen
- Mahdollisuus kopioida mittarin ryhmittely saman nimisille mittareille
- Tilastomittareille mahdollisuus valita monta tilastoa samaan mittariin esim. aloittaneet ja lopettaneet yritykset
- Tilastomittareille kokoasetus
- Lisää kuukausittaisia tilastoja mm: elävänä syntyneet, kuolleet, luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen tulomuutto, kuntien välinen lähtömuutto, kuntien välinen nettomuutto, kunnan sisäinen muutto.
- Väestö ja työllisyys infograafeihin kk-vertailu tuki
- Ostolaskujen seurantanäkymän optimointi
- Investointien budjetti-toteumaseuranta-dashboard
- TP-tunnusluku mittarit (vaatii taseen tiedot integraatiossa)
- Määrä mittareiden tavoiteviivat jakautuvat kuukausille jos kumulatiivinen esitystapa valittu

2.7

- Tuloslaskelmamittarille aikakone tuki
- Mittareiden kommentit muutettu HTML-muotoon eli niitä voi muotoilla
- Mittareiden kommenteille uusi popup, kun mittari valitaan näkyviin
- Määrä/määrä mittarille Count Distinct-tuki
- talousjakauma mittareille tuki tilien monivalinnalle
- Tilastomittareille tuki asiakaskohtaisille väripaleteille


2.6

- Uusi mittari Tilastoinfograafi väestö ja työllisyystiedoista


- Talous/määrä-mittarille tuki vuositasolle
- Käyttäjät voivat kuulua useaan käyttäjäryhmään (käyttäjienhallinta)
- Mittarin muokkauksessa, kun vaihtaa mittarin ryhmää tapahtuu tallennus automaattisesti
- Määrä-mittareille tuki erilaisille viivoille mm. Tavoiteviivat, ylä/alarajat


- Talousmittareille tuki hyödyntää virtuaalikustannuspaikkoja
- Organisaatiorakenteen hallintaan toiminto, poista valitun tason ja sen alla olevat mittarit (pääkäyttäjät)

- Mittarin ryhmän kopiointi kaikille saman nimisille mittareille (ylläpitäjät),
- UI Dashboard kopiointi (ylläpitäjät)


2.5

- Mittareiden Zoomausta kehitetty, että mittarin koko kasvaa suuremmaksi ja myös fonttikoot muuttuvat.
- Mittareille lisätty tuki lähdetiedolla, joka näkyy kun mittaria zoomataan, jolloin nähdään esim. mistä järjestelmästä tiedot on tuotu
- Talousmittareille lisätty uusia tunnuslukuja: Toteuma % ja Muutos %
- Suorituskykyä parannettu
- Uusi mittari Riskimatriisi


- Määrä-mittarille uusi summafunktio COUNT DISTINCT (laske yksikölliset arvot)
- Datan hallintaan Custom-tietotyypeille valinta "Näytä kuution data" toimintoon (pääkäyttäjä)

2.4

- Aikakone toiminnallisuus mittaristoon, jolla voi siirtyä haluamaansa kuukauteen
- Talousmittareille tuki laskulle porautumiseen ja toimittajavertailuun (vaatii integraatio muutoksen)
- Ryhmittely tulee käyttöön mittaristoon oletuksena, joka selkeyttää luettavuutta
- Uusi mittari talouden vuosivertailu
- Uusi mittari määrä-mittari piirakka
- Mittareiden luonnin/muokkauksen optimointia
- Tilastomittareiden luonnin käytettävyyttä parannettu
- Mittarin lataaminen kuvaksi toiminto klikkaamalla mittaria hiiren oikealla
- Tuloslaskelma mittariin lisätty toteuma %-sarake
- Mahdollisuus lisätä Dashboardeja-mittareiden sekaan (pääkäyttäjät)
- Määrä-mittareille päivä/viikko tuki
- Pinopylväs mittariin tooltip:n lisätty yhteensä summa
- Etusivulle lisätty linkit uusiin ominaisuuksiin ja Opiferus-palveluihin
- Talousmittareiden porautumisessa lisätty otsikkoon vuosi
- Datan hallintaan lisätty toiminta, jolla saa listan valittua tietotyyppiä käyttävistä mittareista (pääkäyttäjät)

2.3

- Mittariston suorituskykyä parannettu merkittävästi ja myös talousmittareiden ajastetut päivitykset suorittuvat selvästi nopeammin.
- Mittarin käyttöliittymää muokattu ja muokkaajien painikkeet siirretty kontekstivalikkoon, joka avautuu klikkaamalla mittaria hiiren oikealla


- Siirrä mittari toiminto, jolla voi siirtää mittarin tasolta toiselle (vaatii org. tason muokkausoikeuden)
- Talousmittareiden luonti/päivitys aikaa optimoitu
- Talousmittareiden luonnissa tilin ja kustannuspaikan valintaan hakukentät
- Indikaattori mittareille lisätty mittarin info-tietoon linkki tilastoon mistä tiedot haetaan
- Indikaattori mittareiden porautumis näkymässä muotoilut korjattu
- Indikaattori mittareiden hallintaan näkymä, jolla näkee mitä rividataa indikaattorit sisältävät (kehittäjät)
- Uusi Dashboard-mittari, jolla voi luoda mittareita joissa vain dashboard-johon poraudutaan

- Uusi euro/määrä pylväs ja viiva mittarit

- Uusi linkki-mittari, jolla voi lisätä upotuksia muihin raporttilähteisiin
- Datan hallinnassa käytettävyysparannuksia (pääkäyttäjät)
- Datan hallinnassa voi tuoda myös .csv tiedostoja (pääkäyttäjät)

2.2

- Tuloslaskelman porautumisnäkymän suorituskykyä optimoitu
- Tuloslaskelma mittariin tuotu värit toteuma ja ennuste sarakkeiden, jotka kuvaavat ollaanko budjetissa vai ei.
- Tuloslaskelma mittarille tuki rinnakkaistilikartoille
- Tuloslaskelma mittari toimii myös kustannuspaikkatasolla
- Uusi määrä mittari pylväs
- Mittareiden luonti / muokkaus näkymää optimoitu

2.1

- Mittarin luontia ja muokkaamista helpotettu merkittävästi. 4 vaiheesta -> 2 vaiheeseen.
- Mittarin esikatselun näkee muokkauksessa tallentamisen jälkeen
- Datan hallinnassa parannuksia
- Omaan esitykseen mahdollista lisätä useita mittareita nyt kerralla, joka nopeuttaa esityksien luontia ja muokkausta
- Omaan esityksen kuvaus muutettu HTML-muotoon ja se näkyy esityksen katselussa ylälaidassa.
- Tuloslaskelma-mittarille luotu uusi tiivis esitystapa


- Tuloslaskelma-mittarin laajennettuun esitystapaan lisätty mahdollisuus muuttaa eri elementtien kokoa.
- Tuloslaskelma-mittarin laajennettuun esitystapaan lisätty virtuaalikustannuspaikat organisaatiopuuhun.
- Talous / indikaattori mittari tukee nyt myös oletus organisaatiota
- Tukisivulle lisätty muokkauspainike (pääkäyttäjät)
- Taloussuunnittelun kuution arvojen tarkasteluun työkalu (pääkäyttäjät)
- Mittarin tavoitearvojen luontiin tehty 12kk tuontipohja ja tuontityökalu
- Käyttäjähallintaan lisätty käyttäjäntyypin vaihtomahdollisuus (Ylläpitäjille)
- Määrä-mittareilla näkyy dataa 3 vuotta entisen 2 vuoden sijaan. 
- Uusi manuaalisesti syötettävä pylväskaaviomittari tyyppi lisätty


2.0

- Indikaattorimittareille lisätty lähdetieto
- Indikaattorimittareiden asetussivu uudistettu
- Indikaattorimittareiden luonnissa mahdollista asettaa oletus Aluevalinta esim. kunta / maakunta
- Talousmittareilla uusi Pylväskaaviomallinen esitystapa

- Uusi Talousmittari jakauma donut erilaisten jakaumien esittämiseen tileillä ja kustannuspaikoilla

- Uusi Määrämittari jakauma donut erilaisten jakaumien esittämiseen mm. HR-mittareihin tai muihin määrä-tietoihin

- Uusi määrä mittari pinopylväs ja pinopylväs 100% erilaisten tietojen esittämiseen


- Talousmittareiden laskentaan tuki vuosikohtaiselle organisaatiorakenteelle
- Talousmittareille tuki Taloussuunnittelun talousarvioperusteisen ennustekorjausten huomiointiin
- HR-mittareille, joissa HR-org rakenne poikkeaa Talouden org rakenteesta automaattinen päivitys
- Määrä-mittarin esitystapaa muutettu viivakaavioksi, jossa vuosi sarjana
- Datan hallinnassa nyt mahdollista muokata datakuution rivejä (pääkäyttäjä)
- Datan hallinnassa nyt mahdollista muokata käsin tuontikerran rivejä (pääkäyttäjä)
- Ajastettuihin raportteihin useita käytettävuuspannuksia, sekä ajastetuille raporteille tuki indikaattoreille ja määrämittareille (pääkäyttäjä)
- Mobiilimittaristoon mittaristotason vaihtopainike
- Useita suorituskykyoptimointeja talousmittareiden porautumisnäkymiin
- Talousmittari / indikaattorin asetussivu uudistettu ja mittari hakee nyt myös edellisen vuoden arvot kaavioon
- Talousmittari / määrä asetussivu uudistettu
- Talousmittari suhteellinen % asetussivu uudistettu
- Orgnisaationhallinnassa, kun luodaan uusi taso voidaan sille periyttää käyttöoikeudet ylätasolta (pääkäyttäjä)


1.99 

- Talousmittareille vuosivertailu porautumisnäkymiin
- Talousmittarin asetussivun käytettävyyden ja suorituskyvyn parannukset
- Talousmittareiden tunnisteporautumisnäkymän latausaikaa nopeutettu
- Määrä/määrä mittarilla vuosittainen esitystapa
- Custom-dashboardien luonti työkalu (pääkäyttäjät)
- Mittarin kopiointityökalu osaa nyt päivittää luodut mittarit samalla (pääkäyttäjät)
- Mittariarvojen tuontipohjien luontiin mittari monivalinta suodatus (pääkäyttäjät)