Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Versiot

Versiot

Tulosta

1.99 

- Talousmittareille vuosivertailu porautumisnäkymiin
- Talousmittarin asetussivun käytettävyyden ja suorituskyvyn parannukset
- Talousmittareiden tunnisteporautumisnäkymän latausaikaa nopeutettu
- Määrä/määrä mittarilla vuosittainen esitystapa
- Custom-dashboardien luonti työkalu (pääkäyttäjät)
- Mittarin kopiointityökalu osaa nyt päivittää luodut mittarit samalla (pääkäyttäjät)
- Mittariarvojen tuontipohjien luontiin mittari monivalinta suodatus (pääkäyttäjät)