Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Versiot

Versiot

Tulosta

2.3 (tulossa 4.8.)


2.2

- Tuloslaskelman porautumisnäkymän suorituskykyä optimoitu
- Tuloslaskelma mittariin tuotu värit toteuma ja ennuste sarakkeiden, jotka kuvaavat ollaanko budjetissa vai ei.
- Tuloslaskelma mittarille tuki rinnakkaistilikartoille
- Tuloslaskelma mittari toimii myös kustannuspaikkatasolla
- Uusi määrä mittari pylväs
- Mittareiden luonti / muokkaus näkymää optimoitu

2.1

- Mittarin luontia ja muokkaamista helpotettu merkittävästi. 4 vaiheesta -> 2 vaiheeseen.
- Mittarin esikatselun näkee muokkauksessa tallentamisen jälkeen
- Datan hallinnassa parannuksia
- Omaan esitykseen mahdollista lisätä useita mittareita nyt kerralla, joka nopeuttaa esityksien luontia ja muokkausta
- Omaan esityksen kuvaus muutettu HTML-muotoon ja se näkyy esityksen katselussa ylälaidassa.
- Tuloslaskelma-mittarille luotu uusi tiivis esitystapa


- Tuloslaskelma-mittarin laajennettuun esitystapaan lisätty mahdollisuus muuttaa eri elementtien kokoa.
- Tuloslaskelma-mittarin laajennettuun esitystapaan lisätty virtuaalikustannuspaikat organisaatiopuuhun.
- Talous / indikaattori mittari tukee nyt myös oletus organisaatiota
- Tukisivulle lisätty muokkauspainike (pääkäyttäjät)
- Taloussuunnittelun kuution arvojen tarkasteluun työkalu (pääkäyttäjät)
- Mittarin tavoitearvojen luontiin tehty 12kk tuontipohja ja tuontityökalu
- Käyttäjähallintaan lisätty käyttäjäntyypin vaihtomahdollisuus (Ylläpitäjille)
- Määrä-mittareilla näkyy dataa 3 vuotta entisen 2 vuoden sijaan. 
- Uusi manuaalisesti syötettävä pylväskaaviomittari tyyppi lisätty


2.0

- Indikaattorimittareille lisätty lähdetieto
- Indikaattorimittareiden asetussivu uudistettu
- Indikaattorimittareiden luonnissa mahdollista asettaa oletus Aluevalinta esim. kunta / maakunta
- Talousmittareilla uusi Pylväskaaviomallinen esitystapa

- Uusi Talousmittari jakauma donut erilaisten jakaumien esittämiseen tileillä ja kustannuspaikoilla

- Uusi Määrämittari jakauma donut erilaisten jakaumien esittämiseen mm. HR-mittareihin tai muihin määrä-tietoihin

- Uusi määrä mittari pinopylväs ja pinopylväs 100% erilaisten tietojen esittämiseen


- Talousmittareiden laskentaan tuki vuosikohtaiselle organisaatiorakenteelle
- Talousmittareille tuki Taloussuunnittelun talousarvioperusteisen ennustekorjausten huomiointiin
- HR-mittareille, joissa HR-org rakenne poikkeaa Talouden org rakenteesta automaattinen päivitys
- Määrä-mittarin esitystapaa muutettu viivakaavioksi, jossa vuosi sarjana
- Datan hallinnassa nyt mahdollista muokata datakuution rivejä (pääkäyttäjä)
- Datan hallinnassa nyt mahdollista muokata käsin tuontikerran rivejä (pääkäyttäjä)
- Ajastettuihin raportteihin useita käytettävuuspannuksia, sekä ajastetuille raporteille tuki indikaattoreille ja määrämittareille (pääkäyttäjä)
- Mobiilimittaristoon mittaristotason vaihtopainike
- Useita suorituskykyoptimointeja talousmittareiden porautumisnäkymiin
- Talousmittari / indikaattorin asetussivu uudistettu ja mittari hakee nyt myös edellisen vuoden arvot kaavioon
- Talousmittari / määrä asetussivu uudistettu
- Talousmittari suhteellinen % asetussivu uudistettu
- Orgnisaationhallinnassa, kun luodaan uusi taso voidaan sille periyttää käyttöoikeudet ylätasolta (pääkäyttäjä)


1.99 

- Talousmittareille vuosivertailu porautumisnäkymiin
- Talousmittarin asetussivun käytettävyyden ja suorituskyvyn parannukset
- Talousmittareiden tunnisteporautumisnäkymän latausaikaa nopeutettu
- Määrä/määrä mittarilla vuosittainen esitystapa
- Custom-dashboardien luonti työkalu (pääkäyttäjät)
- Mittarin kopiointityökalu osaa nyt päivittää luodut mittarit samalla (pääkäyttäjät)
- Mittariarvojen tuontipohjien luontiin mittari monivalinta suodatus (pääkäyttäjät)