Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Versiot

Versiot

Tulosta

3.0 (julkaistu 17.5.2024)

Yleiset 

- Ulkoasu-uudistus. Sovelluksen tyyliä muutettu vastaamaan Softwaven brändiä ja tehty neutraalimmaksi, että asiakkaan omat värit erottuvat selkeämmin.
- Vasemman laidan navigaatio muutettu, niin, että sen kokoa voi muuttaa vasemman ylänurkan painikkeella
- Linkkien lisääminen vasempaan navigaation LinkkiupotusDashboardien kautta
- Mittariston "analysoi tekoälyllä"-toiminto päivitetty käyttämämän parempaa tekoälymallia

Talous
- Kuntien KKNR-talousdatan vertailudashboard (asiantuntijan kanssa pitää määrittää vertailukunnat)

- Summafunktio €/määrä-mittareille
- Piirakka ja pinopylväs talousmittariin uusi jakaumatyyppivalinta, että näyttää valittujen tilien arvot
- Ostolaskulle porautuminen osaa huomioida mittarin tilirajauksen

HR ja muut määrä-mittarit
- Uusi mittari HR-infograafi (vaatii HR-mittarit osuuden)

- Määrämittareiden päivityksen optimointi
- Määrä-mittareissa käännetty toteumaluvut, niin että ovat samoinpäin kuten alla oleva kaavio eli vanhempi luku vasemmalla ja uudempi oikealla
- Taulukko-mittariin uusia asetuksia: lukujen muotoilu, taulukon otsikko, summaus valituille kustannuspaikoille, aikakonetuki, tunniste-kenttä suodatus


Tilastotiedot
- Uusia tilastoja: Yritysten liikevaihto, yritysten henkilöstö HTV, päiväkotilasten määrä
- Työllisyysinfograafiin lisätty pitkäaikaistyöttömät
- Väestöinfograafiin lisätty luonnollinen väestönlisäys
- Kuntien maksulliset väestöennakkotilastot päivittyvät joka yö entiset kerran viikossa sijaan

Strategiamittarit (vaatii Opiferus Talousdokumentti-ratkaisun)
- Kokotuki strategiamittareille
- Tavoitteiden toteutuminen piirakka osaa hyödyntää pääkäyttäjien tilat sivuille määriteltyjä värejä2.9 (julkaistu 1.2.2024)

- Lisää KT-suosituksen mukaisia HR-tunnuslukuja mm. henkilöstökertomusta varten (asiakaskohtainen käyttöönotto)
- Uusi mittarityyppi Talous pinopylväs eri vuosien kulu- tai tulorakenteiden vertailuun tilien tai kustannuspaikkojen mukaan

- Tuloslaskelma mittariin uusi koko 2x3 ja ulkoasuparannuksia
- Tuloslaskelma mittarille tuki suodatuksiin kustannuspaikkojen monivalinnalle

- Uusi mittarityyppi taulukko määrämittarit erilaisten taulukkojen tekemiseen esim. HR tiedoista

- Tilastomittarin valintaan tieto uusimmasta mittarilta löytyvästä tiedosta eli kuinka tuoretta tietoa löytyy
- Väestö ja työllisyysinfograafeihin vertailu aikaa muutettu vuoden alusta uusimpaan kk vrt. sama edelliseltä vuodelta
- Nettomaahanmuutto lisätty väestöinfograafiin
- Infograafeihin tuki asiakkaan väripaletille
- Mittareiden kuvauksen muokkaus näkymä mutettu HTML-editoriksi
- Määrä-mittareille koko-asetus
- Uusi mittarityyppi väestö Ikäpyramidi mittari

- mittarin asetustaulukko näkymän tehty toiminto kuvauksen kopiointi saman nimislle mittareille (ylläpitäjät)
- Talousluku/indikaattori optimointi
- Määrä-mittareille tuki oletuskustannuspaikalle ja yksittäinen kustannuspaikka valinnalle kuten talousmittareille ollut pidempään.
- Dashboardeissa mahdollisuus avata taulukko miltä kaavion/elementin data näyttää rividatana

2.8

- Tekoälyn avulla luotavat mittarianalyysit (Beta)
- Asiakkaan väripalettituki piirakka-, viiva- ja pylväskaaviomittareille
- Talousluku/indikaattori mittarin päivityksen optimointi
- Määrä/määrä mittarin päivityksen optimointi
- Uusi tekniikka mittareiden esittämisessä ainakin perustalousmittarin osalta
- Uusi mittarityyppi: taulukkomittari mm. tilastotietotaulukoiden luomiseen
- Mahdollisuus kopioida mittarin ryhmittely saman nimisille mittareille
- Tilastomittareille mahdollisuus valita monta tilastoa samaan mittariin esim. aloittaneet ja lopettaneet yritykset
- Tilastomittareille kokoasetus
- Lisää kuukausittaisia tilastoja mm: elävänä syntyneet, kuolleet, luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen tulomuutto, kuntien välinen lähtömuutto, kuntien välinen nettomuutto, kunnan sisäinen muutto.
- Väestö ja työllisyys infograafeihin kk-vertailu tuki
- Ostolaskujen seurantanäkymän optimointi
- Investointien budjetti-toteumaseuranta-dashboard
- TP-tunnusluku mittarit (vaatii taseen tiedot integraatiossa)
- Määrä mittareiden tavoiteviivat jakautuvat kuukausille jos kumulatiivinen esitystapa valittu

2.7

- Tuloslaskelmamittarille aikakone tuki
- Mittareiden kommentit muutettu HTML-muotoon eli niitä voi muotoilla
- Mittareiden kommenteille uusi popup, kun mittari valitaan näkyviin
- Määrä/määrä mittarille Count Distinct-tuki
- talousjakauma mittareille tuki tilien monivalinnalle
- Tilastomittareille tuki asiakaskohtaisille väripaleteille


2.6

- Uusi mittari Tilastoinfograafi väestö ja työllisyystiedoista


- Talous/määrä-mittarille tuki vuositasolle
- Käyttäjät voivat kuulua useaan käyttäjäryhmään (käyttäjienhallinta)
- Mittarin muokkauksessa, kun vaihtaa mittarin ryhmää tapahtuu tallennus automaattisesti
- Määrä-mittareille tuki erilaisille viivoille mm. Tavoiteviivat, ylä/alarajat


- Talousmittareille tuki hyödyntää virtuaalikustannuspaikkoja
- Organisaatiorakenteen hallintaan toiminto, poista valitun tason ja sen alla olevat mittarit (pääkäyttäjät)

- Mittarin ryhmän kopiointi kaikille saman nimisille mittareille (ylläpitäjät),
- UI Dashboard kopiointi (ylläpitäjät)


2.5

- Mittareiden Zoomausta kehitetty, että mittarin koko kasvaa suuremmaksi ja myös fonttikoot muuttuvat.
- Mittareille lisätty tuki lähdetiedolla, joka näkyy kun mittaria zoomataan, jolloin nähdään esim. mistä järjestelmästä tiedot on tuotu
- Talousmittareille lisätty uusia tunnuslukuja: Toteuma % ja Muutos %
- Suorituskykyä parannettu
- Uusi mittari Riskimatriisi


- Määrä-mittarille uusi summafunktio COUNT DISTINCT (laske yksikölliset arvot)
- Datan hallintaan Custom-tietotyypeille valinta "Näytä kuution data" toimintoon (pääkäyttäjä)

2.4

- Aikakone toiminnallisuus mittaristoon, jolla voi siirtyä haluamaansa kuukauteen
- Talousmittareille tuki laskulle porautumiseen ja toimittajavertailuun (vaatii integraatio muutoksen)
- Ryhmittely tulee käyttöön mittaristoon oletuksena, joka selkeyttää luettavuutta
- Uusi mittari talouden vuosivertailu
- Uusi mittari määrä-mittari piirakka
- Mittareiden luonnin/muokkauksen optimointia
- Tilastomittareiden luonnin käytettävyyttä parannettu
- Mittarin lataaminen kuvaksi toiminto klikkaamalla mittaria hiiren oikealla
- Tuloslaskelma mittariin lisätty toteuma %-sarake
- Mahdollisuus lisätä Dashboardeja-mittareiden sekaan (pääkäyttäjät)
- Määrä-mittareille päivä/viikko tuki
- Pinopylväs mittariin tooltip:n lisätty yhteensä summa
- Etusivulle lisätty linkit uusiin ominaisuuksiin ja Opiferus-palveluihin
- Talousmittareiden porautumisessa lisätty otsikkoon vuosi
- Datan hallintaan lisätty toiminta, jolla saa listan valittua tietotyyppiä käyttävistä mittareista (pääkäyttäjät)

2.3

- Mittariston suorituskykyä parannettu merkittävästi ja myös talousmittareiden ajastetut päivitykset suorittuvat selvästi nopeammin.
- Mittarin käyttöliittymää muokattu ja muokkaajien painikkeet siirretty kontekstivalikkoon, joka avautuu klikkaamalla mittaria hiiren oikealla


- Siirrä mittari toiminto, jolla voi siirtää mittarin tasolta toiselle (vaatii org. tason muokkausoikeuden)
- Talousmittareiden luonti/päivitys aikaa optimoitu
- Talousmittareiden luonnissa tilin ja kustannuspaikan valintaan hakukentät
- Indikaattori mittareille lisätty mittarin info-tietoon linkki tilastoon mistä tiedot haetaan
- Indikaattori mittareiden porautumis näkymässä muotoilut korjattu
- Indikaattori mittareiden hallintaan näkymä, jolla näkee mitä rividataa indikaattorit sisältävät (kehittäjät)
- Uusi Dashboard-mittari, jolla voi luoda mittareita joissa vain dashboard-johon poraudutaan

- Uusi euro/määrä pylväs ja viiva mittarit

- Uusi linkki-mittari, jolla voi lisätä upotuksia muihin raporttilähteisiin
- Datan hallinnassa käytettävyysparannuksia (pääkäyttäjät)
- Datan hallinnassa voi tuoda myös .csv tiedostoja (pääkäyttäjät)

2.2

- Tuloslaskelman porautumisnäkymän suorituskykyä optimoitu
- Tuloslaskelma mittariin tuotu värit toteuma ja ennuste sarakkeiden, jotka kuvaavat ollaanko budjetissa vai ei.
- Tuloslaskelma mittarille tuki rinnakkaistilikartoille
- Tuloslaskelma mittari toimii myös kustannuspaikkatasolla
- Uusi määrä mittari pylväs
- Mittareiden luonti / muokkaus näkymää optimoitu

2.1

- Mittarin luontia ja muokkaamista helpotettu merkittävästi. 4 vaiheesta -> 2 vaiheeseen.
- Mittarin esikatselun näkee muokkauksessa tallentamisen jälkeen
- Datan hallinnassa parannuksia
- Omaan esitykseen mahdollista lisätä useita mittareita nyt kerralla, joka nopeuttaa esityksien luontia ja muokkausta
- Omaan esityksen kuvaus muutettu HTML-muotoon ja se näkyy esityksen katselussa ylälaidassa.
- Tuloslaskelma-mittarille luotu uusi tiivis esitystapa


- Tuloslaskelma-mittarin laajennettuun esitystapaan lisätty mahdollisuus muuttaa eri elementtien kokoa.
- Tuloslaskelma-mittarin laajennettuun esitystapaan lisätty virtuaalikustannuspaikat organisaatiopuuhun.
- Talous / indikaattori mittari tukee nyt myös oletus organisaatiota
- Tukisivulle lisätty muokkauspainike (pääkäyttäjät)
- Taloussuunnittelun kuution arvojen tarkasteluun työkalu (pääkäyttäjät)
- Mittarin tavoitearvojen luontiin tehty 12kk tuontipohja ja tuontityökalu
- Käyttäjähallintaan lisätty käyttäjäntyypin vaihtomahdollisuus (Ylläpitäjille)
- Määrä-mittareilla näkyy dataa 3 vuotta entisen 2 vuoden sijaan. 
- Uusi manuaalisesti syötettävä pylväskaaviomittari tyyppi lisätty


2.0

- Indikaattorimittareille lisätty lähdetieto
- Indikaattorimittareiden asetussivu uudistettu
- Indikaattorimittareiden luonnissa mahdollista asettaa oletus Aluevalinta esim. kunta / maakunta
- Talousmittareilla uusi Pylväskaaviomallinen esitystapa

- Uusi Talousmittari jakauma donut erilaisten jakaumien esittämiseen tileillä ja kustannuspaikoilla

- Uusi Määrämittari jakauma donut erilaisten jakaumien esittämiseen mm. HR-mittareihin tai muihin määrä-tietoihin

- Uusi määrä mittari pinopylväs ja pinopylväs 100% erilaisten tietojen esittämiseen


- Talousmittareiden laskentaan tuki vuosikohtaiselle organisaatiorakenteelle
- Talousmittareille tuki Taloussuunnittelun talousarvioperusteisen ennustekorjausten huomiointiin
- HR-mittareille, joissa HR-org rakenne poikkeaa Talouden org rakenteesta automaattinen päivitys
- Määrä-mittarin esitystapaa muutettu viivakaavioksi, jossa vuosi sarjana
- Datan hallinnassa nyt mahdollista muokata datakuution rivejä (pääkäyttäjä)
- Datan hallinnassa nyt mahdollista muokata käsin tuontikerran rivejä (pääkäyttäjä)
- Ajastettuihin raportteihin useita käytettävuuspannuksia, sekä ajastetuille raporteille tuki indikaattoreille ja määrämittareille (pääkäyttäjä)
- Mobiilimittaristoon mittaristotason vaihtopainike
- Useita suorituskykyoptimointeja talousmittareiden porautumisnäkymiin
- Talousmittari / indikaattorin asetussivu uudistettu ja mittari hakee nyt myös edellisen vuoden arvot kaavioon
- Talousmittari / määrä asetussivu uudistettu
- Talousmittari suhteellinen % asetussivu uudistettu
- Orgnisaationhallinnassa, kun luodaan uusi taso voidaan sille periyttää käyttöoikeudet ylätasolta (pääkäyttäjä)


1.99 

- Talousmittareille vuosivertailu porautumisnäkymiin
- Talousmittarin asetussivun käytettävyyden ja suorituskyvyn parannukset
- Talousmittareiden tunnisteporautumisnäkymän latausaikaa nopeutettu
- Määrä/määrä mittarilla vuosittainen esitystapa
- Custom-dashboardien luonti työkalu (pääkäyttäjät)
- Mittarin kopiointityökalu osaa nyt päivittää luodut mittarit samalla (pääkäyttäjät)
- Mittariarvojen tuontipohjien luontiin mittari monivalinta suodatus (pääkäyttäjät)