Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Talousdokumentti > Dokumenttien pohjat > Pohjien liittäminen

Pohjien liittäminen

Tulosta

Moduuli sijainti

  • Organisaatiota hallinnoidaan Taloussuunnittelun organisaatio näkymässä, joka löytyy Hallinta-välilehdeltä.


Pohjien liittäminen organisaatioon ja organisaatiorakenteen hallinta  • Näkymässä käytetään paneeleita Asettelu 1 ja Asettelu 4. Asettelua voi vaihtaa ”Paneelit”-painikkeesta avautuvasta ikkunasta.
  • Asettelussa 1 voidaan asettaa uudet otsikot Budjettikirjan tekstisarakkeeseen. Budjettikirjan teksti –otsikkoa käytetään organisaatiorakenteessa olevan otsikon sijaan.
  • Muutokset tallennetaan Tallenna-painikkeesta.


Organisaatioon hallinta paneli asettelu 4

  • Asettelussa 4 voidaan määrittää haluttu dokumenttipohja kullekin organisaation tasolle. Ohjelma luo taulukkoon sarakkeet eri dokumenttiversioille.
  • Pohja valitaan kullekin tasolle pudotusvalikosta.
  • Lopuksi Tallennetaan Tallenna-painikkeella.

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus