Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta > Käyttöliittymä > Ulottuvuusnäkymät

Ulottuvuusnäkymät

Tulosta
1. Ulottuvuusnäkymän luonti-ikkuna

Myyntitiedoista voidaan luoda ulottuvuusnäkymiä, joilla voidaan tarkastella laskentakohteiden kustannuksia ja kannattavuutta eri jakoperusteilla.

Näkymä luodaan siirtämällä vasemmalla olevasta Ulottuvuus-listasta ulottuvuudet Näkymän ulottuvuudet kenttään siinä järjestyksessä kuin halutaan näkymän tulevan. Jos listassa on ensin esimerkiksi Asiakkaat ja sitten Tuotteet, tulee ulottuvuusnäkymästä Asiakkaat - Tuotteet näkymä, kuten toisessa kuvassa. Siirto tapahtuu tuplaklikkaamalla riviä tai klikkaamalla kenttien välissä olevia nuolia.

Jakoperustella määrätään miten laskentakohteiden kustannukset jakautuvat ulottuvuuksien välillä.

Näkymä luodaan kun OK-nappia on painettu. Mitä suurempi rakenne ulottuvuuskansioiden sisällä on, sitä kauemman aikaa luonti kestää.

Valmis näkymä

2. Ulottuvuusnäkymä laskentakohdemoduulissa

Luotu näkymä tulee näkyviin laskentakohdemoduuliin sinisinä kansioina. Näkymän logiikka menee siten että ensimmäisen ulottuvuuskansion rakenne poraudutaan laskentakohteelle asti ja sen alle luodaan toisen ulottuvuuskansion rakenne laskentakohteelle asti ja tämän laskentakohteen alle luodaan kustannus rivit molempien ulottuvuuksien laskentakohteiden nimillä. Näiden rivien Kustannukset muodostuvat valitun jakoperusteen mukaisesti.

Yksiulotteinen näkymä muodostuu suoraan valitun ulottuvuuden rakenteesta.

Käyttöliittymä Toimintolaskenta Ulottuvuusnäkymät