Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Tietojen syöttäminen

Tietojen syöttäminen

Tulosta

Työaikaa kirjataan Tietojen syöttäminen -sivulla:

Tietojen syöttäminen. Klikkaa suuremmaksi.

Käyttäjän kohdalla näkyy oletuksena oma nimi. Työnjohtajalle avautuu käyttäjän kohdalle pudotusvalikosta kaikkien osastolla työskentelevien nimet. Osasto- kentän kohdalle avautuu pudotusvalikkoon lista osastoista, joihin käyttäjällä on oikeudet. Jos käyttäjä työskentelee vain yhdellä osastolla, näkyy hänellä osaston kohdalla oletuksena oman osaston nimi.

Kirjauslomake avautuu Kirjaa työtunteja -painikkeesta. Klikkaa suuremmaksi.

Sarakkeissa näkyvät tehdyt kirjaukset. Jos käyttäjä ei ole vielä kirjannut mitään, näkyy hänellä sarakkeiden kohdalla teksti: Ei rivejä. Jos työntekijä on jo tehnyt kirjauksia, näkyvät ne riveillä päivämääräkohtaisesti. Rivien oikeassa laidassa on muokkaa-painike, josta tehtyjä kirjauksia pääsee tarvittaessa muokkaamaan.