Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Myyntitilaukset > Tilat

Tilat

Tulosta

Ilmaisevat tilausten etenemisen tilaus-toimitus -ketjussa. Tilausten eri tiedot ovat muokattavissa eri tiloissa. Tiloja ei voi muokata.

  1. Luotu: Oletustila, jossa luodut tilaukset ovat.
  2. Hyväksytty: Jos tilaus on hyväksytetty asiakkaalla, voidaan se asettaa tähän tilaan. Tilauksen yläosan tietojen muokkaus ei enää onnistu tästä tilasta eteenpäin. Tilausrivejä voi vielä muokata.
  3. Osatoimitettu: Kun osa tilausriveistä tai osa tilausrivin määrästä on toimitettu, menee tilaus tähän tilaan. Toimittamattomia tilausrivejä voi vielä muokata ja poistaa. Tilausrivejä, joiden määrästä osa on jo toimitettu, ei voi enää poistaa. Niiden rivien määrää voi vielä muuttaa, kunhan se pysyy suurempana tai yhtäsuurena kuin jo toimitettu määrä.
  4. Toimitettu: Kaikki tilausrivit on toimitettu.
  5. Laskutuksessa: Tilaus on siirretty laskutukseen.
  6. Tarjous hyväksytty: Kun Tarjous on hyväksytty, menee se tähän tilaan ja ohjelma kopioi siitä Myyntitilauksen.
  7. Tarjous hylätty: Tarjous on hylätty.
Asetukset Myyntitilaukset Tilat Toiminnanohjaus