Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Myyntitilaukset > Tyypit

Tyypit

Tulosta

Myyntitilausten tyypeillä määrätään mm. miten toimitukset tehdään ja miten tilaukselle lisätyt varastonimikkeet käyttäytyvät varastosaldojen suhteen. Tyyppejä ei voi muokata.

  1. Myyntitilaus: Normaali myyntitilaus, joka toimitetaan ja laskutetaan. Varastonimikkeille muodostuu Menossa -saldoa ja toimitus vähentää Varastossa -saldoa.
  2. Tarjous: Tarjoukselle lisätyt nimikkeet eivät varaa varastosaldoja eikä niitä voi toimittaa. Tarjousten käsittely päättyy joko hyväksyntään tai hylkäykseen. Hyväksytyistä tarjouksista luodaan automaattisesti vastaava myyntitilaus.
  3. Suunnitelma: Ei aiheuta varastotapahtumia eikä ole toimitettavissa.
  4. Sisäinen: Toimii kuten Myyntitilaus, mutta on tarkoitettu yrityksen sisäiseen toimintaan.
  5. Siirtotilaus: Eri varastopaikkojen väliseen materiaalin siirtoon tarkoitettu tyyppi. Tilaukselle merkitään Kohdevarasto, jonne tilausriveille merkityiltä varastopaikoilta määrät siirretään. Aiheuttaa lähde varastolle Menossa -saldoa ja kohdevarastolle Tulossa-saldoa. Toimitus vähentää molempia sekä vähentää lähdevaraston Varastossa -saldoa ja lisää kohdevaraston Varastossa -saldoa.
  6. Vuokraus: Käsittelee vain varaston Menossa -saldoa. Rivien lisäys kasvattaa (vuokraa) ja toimitus vähentää (palauttaa) saldoa.
  7. Maksusuunnitelma: Periytyy vanhasta versiosta. Toistaiseksi toimii vain tavallisena myyntitilauksena.
Asetukset Myyntitilaukset Toiminnanohjaus Tyypit