Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Varastonhallinta

Varastonhallinta

Tulosta
1. Oletushinnastot

Oletushinnastot

Kun varastonimikkeitä lisätään myyntitilauksille, -laskuille tai ostotilauksille, voidaan tässä asettaa kaikkia varastonimikkeitä koskevat oletushinnastot joista myynti- tai ostohinnat haetaan lisättäville riveille.

2. Nimikkeiden tunnusautomatiikka

Tunnus automatiikka

Uusien varastonimikkeiden tunnusten luonnin voi automatisoida seuraavilla asetuksilla.

Ohjelma voi ylläpitää juoksevaa tuotekoodia uusien tuotteiden luonnissa. Jos toimintoa halutaan käyttää, tallennetaan haluttu aloitusnumero tähän kenttään. Tästä eteenpäin ohjelma ehdottaa uutta tuotetta luotaessa Tunnukseksi seuraavaa numeroa. Jos käyttäjä vaihtaa Tunnuksen joksikin muuksi ennen tallennusta, käyttää ohjelma vaihdettua arvoa, muussa tapauksessa tuote tallennetaan tällä arvolla ja tallennettua ID -arvoa kasvatetaan yhdellä.

Uusien tuotteiden Tunnukset voi muotoilla automaattisesti Tunnuksen muoto -kentässä annetulla muotoilulla. Vastaavasti olemassa olevista tuotekoodeista voi muotoilla erilaisia Tunnuksen näyttömuoto -kentässä olevalla arvolla. Näyttömuodon saa näkyviin varastolistauksiin ja kokolajiteltuihin raportteihin. Katso käytettävissä olevat elementit seuraavasta kohdasta.

Tuotetunnusten muotoiluissa voi käyttää seuraavia elementtejä:

  • {code}: Lisää tuotteen tuoteryhmän ID-arvon.
  • {group}: Lisää tuotteen tunnuksen.
  • {size}: Lisää tuotteen koko koodin.
  • {color}: Lisää tuotteen väri koodin.

Jokaisen elementin arvon voi vielä muotoilla erikseen lisäämällä esimerkiksi merkkimääräisen pituuden. Pituus määrätään elementin sisään seuraavasti: {code:10}, tällä määrätään että syötetty Tunnus muotoillaan 10 merkin mittaiseksi ja täytetään etunollilla, jos sen pituus on alle 10 merkkiä.

Näyttömuotoilussa voi käyttää myös erotinmerkkiä, jolla voi aloittaa Tunnuksen parsimisen tietystä kohdasta. Jos tuotetunnus on esimerkiksi seuraava: 0-01588-K36-09, voidaan tunnuksesta erottaa juoksevanumero 01588 seuraavalla elementillä: {code|-:5}. Komento hakee tuotetunnuksesta ensimmäisen viivan (-) jälkeen 5 merkkiä.

3. Varastokirjanpito

Varastokirjanpito

Näillä asetuksilla luodaan kirjanpidon tositteet varastotapahtumista.

Käsin luoduista tapahtumista (otot, panot jne.) tulee jokaisesta oma tositteensa. Muista moduuleista tulevista tapahtumista luodaan yhtä tietuetta kohden yksi tosite. Esim. myyntilaskusta tulee yksi tosite ja ostotilauksen vastaanotosta tulee yksi tosite.

Asetukset Toiminnanohjaus Varastonhallinta