Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Varastonhallinta > Varastotyypit

Varastotyypit

Tulosta

Tyyppejä käytetään pääasiassa varastonimikkeiden ryhmittelyyn ja näitä voi lisätä tarpeen mukaan. Kuvassa on ohjelman oletustyypit. Päivitä saldot -sarake määrää aiheutuuko kyseisen tyyppisistä varastonimikkeistä varastotapahtumia vai ei. Jos varastapahtumia ei luoda, nimikkeelle ei tule myöskään varastopaikkoja.

Asetukset Toiminnanohjaus Tyypit Varastonhallinta