Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Ylläpito > Lomakkeen muokkaus > Asetukset

Asetukset

Tulosta
Kirjauslomakkeen asetukset. Klikkaa suuremmaksi.

Kun kirjausten syöttötavaksi on valittu tavallinen, nämä asetukset ovat valittavissa.

Asetukset välilehdellä voidaan antaa osastolle koodi.

Voidaan valita vaaditaanko suoritetta tai asiakasta. Tällöin, ohjelma vaatii työtunteja kirjatessa, että suorite/asiakas on valittu.

Puumalli

Puumallin kirjauslomakkeen asetukset. Klikkaa suuremmaksi.


Jos kirjausten syöttötavaksi on valittu puulista, määriteltävät asetukset ovat seuraavat.

Osastolle voidaan syöttää koodi, sille varattuun kenttään.

Voidaan valita, pakotetaanko alimman tason kirjaukset. Tällöin, jos rakenne on luotu järjestyksellä toiminto - suorite - asiakas, voidaan kirjata tunnit ainoastaan asiakkaalle. Asiakkaita ei ole pakko määrittää jokaisen suoritteen alle, jolloin voidaan myös kirjata tunteja suoritteille sen ollessa alin taso.