Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Kustannusten jakaminen > Ajurit

Ajurit

Tulosta
Ajurit valikko. Klikkaa suuremmaksi.


Ajureilla määrätään, miten kustannuksia jaetaan lähdetileiltä kohteille. Ohjelma luo jokaiseen uuteen malliin oletusajurit: Tasajako ja Vapaat prosentit. Muut ajurit luodaan itse tarpeen mukaan.

Ajurin käyttäytyminen määrätään Tyyppi-sarakkeessa olevalla arvolla.

  • Yksilöity - Jokaisessa kohdistuksessa annetaan oma ajuriarvo, jolla tilin kustannus jaetaan kohdetili
  • Jaetut arvot - Ohjelma hakee mahdollisesti aiemmin, toisessa kohdistuksessa samalle kohdetilille määrätyn jakoarvon ja asettaa sen jaon ajuriarvoksi.
  • Jaetut arvot ja kohdistukset - Käytettäessä tämän tyyppistä ajuria ensimmäisen kerran, valitaan kohdetilit ja ja syötetään niille ajuriarvot. Kun sama ajuri valitaan toiselle lähdetilille, ohjelma valitsee samat kohdetilit ja ajuriarvot kuin edellisellä kerralla on syötetty.
  • Laskettu - Ajuriarvot määrätään itse luotavalla laskentakaavalla.


Lasketun ajurin kaava

Lasketun ajurin kaavan tarkastelu. Klikkaa suuremmaksi.

Lasketun ajurin kaavaa pääsee muokkaamaan klikkaamalla Kaava-sarakkeen perässä olevaa nappia tai valitsemalla ajurin tyypiksi Laskettu. Ajurin kaava koostuu yleensä kohdemoduulin sarakkeista ja se voi sisältää joko yhden sarakkeen tai laskentakaavan.

Kaavan luonti tapahtuu seuraavasti:

  1. Valitse vasemmalla olevasta Sarakkeet-listauksesta haluttu sarake ja tuplaklikkaa sitä, jolloin sarake lisätään Kaava-kenttään.
  2. Jos kaavassa on useampia tekijöitä, lisätään seuraavaksi Operaattori-listasta haluttu operaattori tuplaklikkaamalla.
  3. Toistetaan kohtia 1 ja 2 kunnes haluttu kaava on saatu luotua ja hyväksy muutokset OK-napilla.

HUOM! Kaavan laskenta ei huomioi laskentajärjestystä summa/vähennys ja kerto/jako laskujen välillä, joten jos kaava sisältää molempia operaattoreita, pitää kaavaa muokata käsin ja lisätä sulkeet ( ) tarpeellisiin kohtiin, jotta lopputulos tulee oikein.

Kustannusten jakaminen Mallintaminen Toimintolaskenta Pro