Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Kustannusten jakaminen > Mallin laskeminen

Mallin laskeminen

Tulosta
Mallin laskenta.


Mallin laskenta on syytä suorittaa aina, kun on:

  • syötetty uusia kustannuksia
  • tehty uusia jakoja
  • muutettu saraketietoja

Koko malli lasketaan Laske -painikkeesta. Pudotusvalikosta voidaan valita yksittäinen moduuli, joka lasketaan. Tätä voidaan käyttää silloin, jos työstäminen on kesken ja haluaa tarkistaa yhdestä moduulista esim. sarakkeiden summat. Kun laskentamalli on saatu valmiiksi, tulee aina lopuksi laskea kaikki moduulit kerralla.

Valikosta löytyy myös seuraavat toiminnot :

  • Päivitä lasketut ajurit: Päivittää kaikki kaavalliset ajurit
  • Tarkasta jaot: Etsii jakamattomat tilit laskentamallista, jolloin malli on entistä helpompi täsmäyttää

Päivitä lasketut ajurit -toimintoa on hyvä käyttää ennen laskentaa silloin, jos ajuriarvoihin on tullut kerralla paljon muutoksia. Tällä toiminnolla voidaan varmistaa, että kaikki luvut päivittyvät.

Tarkasta jaot -toiminto näyttää huomautukset -sivulle listan kaikista kustannus- ja toimintomoduulin riveistä, joissa on euroja, mutta ei kohdistuksia.
Laskeminen Mallintaminen Toimintolaskenta Pro