Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Kustannusten jakaminen > Ajuriarvojen tuonti

Ajuriarvojen tuonti

Tulosta
Ajurinarvojen tuonti. Klikkaa suuremmaksi.
 1. Luo lähdetiedosto, jossa sarakkeina on Lähdekoodi, Lähdeteksti, Kohdekoodi, Kohdeteksti ja Ajuriarvo.
  • Lähdekoodi ja -teksti sarakkeisiin laitetaan tilin koodi ja nimi, jonka kustannukset halutaan jakaa.
  • Kohdekoodi ja -teksti sarakkeisiin laitetaan tilin koodi ja nimi, jolle kustannukset jaetaan.
  • Ajuriarvo sarakkeeseen laitetaan ajurin arvo.

 2. Ajuriarvot saadaan tuotua ohjelmaan Yleiset-välilehdeltä valitsemalla  -tuonti.
  • Ohjelma avaa uuden ikkunan, jossa on ensin tuonnin ohjeet. Tässä voidaan painaa Seuraava ja päästään valitsemaan tuonti tiedosto koneelta.
  • Ruudun alareunassa näkyy nyt tuotavan tiedoston rivejä. Jos näitä tietoja ei näy, paina Lue tiedosto -painiketta.
  • Tekstin koodaus, Sarake-erotin ja Tekstierotin valinnat näkyvät vain tekstitiedostoa tuotaessa.
  • Taulu-valinta näkyy Excel -tiedostoa tuotaessa. Tässä voidaan valita millä Excel tiedoston välilehdellä tuotava tieto on.
  • Sarakkeiden nimet ensimmäisellä rivillä: Excel -tiedostoon on laitettu ensimmäiselle riville sarakkeiden nimet. Tämä helpottaa tietojen tuontia; klikataan seuraava.

 3. Valitaan tuotavan tiedon tyyppi: Ajuri arvot. Ruudun alareunassa voidaan valita ajuri, jos kaikissa jaoissa käytetään samaa ajuria. Jos tuodaan ajuriarvoja useammalle eri ajurille, kannattaa ajurit ensin valita ohjelmassa ja tämän jälkeen tuoda ajureille arvot. Tällöin ei ajuria tarvitse valita tuonnin yhteydessä.
  • Nyt voidaan kohdistaa sarakkeet. Ensimmäisessä sarakkeessa näkyy tuotavan tiedoston sarakkeet, toisessa ohjelman sarakkeet ja kolmannessa on tuotavan tiedoston ensimmäisen rivin sisältö. Ensimmäisessä sarakkeessa tehdään kohdistukset; klikataan seuraava.

 4. Ohjelma näyttää tuotavan tiedon esikatselun; klikataan seuraava.
 5. Ohjelma näyttää tuotavan tiedon yhteenvedon; klikataan seuraava.
 6. Yhteenvedon jokaisen rivin eteen pitäisi tulla -symboli. Symboli kertoo, että tiedot on tuotu onnistuneesti; klikataan seuraava ja tämän jälkeen Valmis.

Ajuriarvot Mallintaminen Toimintolaskenta Pro Tuonti