Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Kustannusten jakaminen

Kustannusten jakaminen

Tulosta
2. Kustannusten jako. Klikkaa suuremmaksi.
2. Kohdetilien valinta. Klikkaa suuremmaksi.


Kustannusten jakamisella tarkoitetaan tilien ja kustannusten jakamista toisille tileille tietyllä ajurilla.

Yleinen käytäntö on jakaa kulut ja ne edelleen laskentakohteille. Tästä järjestyksestä voi toki poiketa mikäli se noudattaa paremmin aiheuttamisperiaatetta.

Voidaan esimerkiksi jakaa kulutilin kustannukset suoraan laskentakohteille tai suorittaa ns. sisäinen jako jakamalla osa toiminnoista moduulin sisällä toisille toiminnoille.

Kaikki kustannukset voidaan jakaa samalla tavalla, riippumatta siitä, minkä moduulin kustannuksia jaetaan ja mihin niitä jaetaan.


1. Siirrytään siihen moduuliin, jonka kustannukset halutaan jakaa. Klikataan kustannusten jako -painiketta. Ruutuun tulee myös oikeanpuoleinen ruutu. Kuvissa jaetaan kulumoduulin kustannuksia toiminnoille.

3. Ajurin valinta. Klikkaa suuremmaksi.


2. Klikataan jaettava tili aktiiviseksi. Kohdetilejä päästään lisäämään Lisää kohdetilejä -painikkeesta. Kohdetilit voidaan lisätä myös hiiren oikealla painikkeella kustannusten jako- ruudussa.

  • Aukeaa uusi ikkuna, jossa valitaan moduuli, jolle kustannukset halutaan jakaa ja etsitään kohdetili tai kansio ja painetaan Lisää painiketta.
  • Ohjelma ilmoittaa ruudun vasemmassa alakulmassa, kuinka monta kohdetiliä on lisätty
  • Kun kaikki kohdetilit on lisätty, klikataan Sulje.
  • Lisää kohdetilit kaikille lähdetielille tarkoittaa, että ohjelma lisää valitut kohdetilit kaikille moduulin tileille. Tässä tapauksessa kulumoduulin tileille.

4. Kohdetilien aktivointi. Klikkaa suuremmaksi.

3. Kohdetillit näkyvät nyt oikeanpuoleisessa ruudussa. Valitaan ajuri oikealle tilille ajuri- sarakkeen pudotusvalikosta.


4. Seuraavaksi laitetaan rastit niiden kohdetilien eteen, joille kustannukset halutaan jakaa.

  • Jos halutaan valita kaikki kohdetilit, on helpointa painaa Valitse kaikki  -painiketta. Tämän saa tehtyä myös hiiren oikean puoleisella painikkeella kustannusten jako- ruudussa.

5. Jos ajurina käytetään tasajakoa tai jotakin laskettua ajuria, ohjelma hakee automaattisesti ajurin arvon. Jos Ajuriarvo- sarake on tyhjä, siihen täytyy syöttää ajurin arvo.


6. Lopuksi voidaan poistaa valitsemattomat kohdetilit Poista valitsemattomat -painikkeesta tai hiiren oikealla painikkeella kustannusten jako ruudussa.

Kustannusten jako- ruutu saadaan suljettua jako  -painikkeesta.

Jaetut kustannukset näkyvät tässä tapauksessa Toiminnot moduulissa toimintojen alla ja niiden edessä on symboli .
Kustannusten jakaminen Mallintaminen Toimintolaskenta Pro