Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Versiohistoria

Versiohistoria

Tulosta

Koontiluettelo ohjelman viimeisimmissä versioissa tapahtuneista muutoksista

Versiopäivityksistä infotaan asiakkaita uutiskirjeillä. Versiopäivitykset tehdään Extranetin lataukset-sivun kautta. Latauksen suorittamiseksi tulee olla olemassa oleva tunnus Extranettiin. 

1.0.0

  • Julkaisu versio
  • Laskentamallien käsittely suoraan tiedostoina ilman palvelinta
  • Laskentamallien siirtely palvelimen ja tiedoston välillä ilman erillistä mallin tuonti-vienti-ketjua
  • Tiedostona olevien laskentamallien suora tallennus palvelimelle tyhjään malliin
  • Laskentamallien suora kopiointi eri palvelimien ja/tai tietokantojen välillä
  • Kululajinäkymän tallennus
  • Yleiset rakenteet on poistettu
  • Mallin rakenteiden kopiointi suoraan leikepöydän kautta
Premium Toimintolaskenta Versiohistoria