Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen

Mallintaminen

Tulosta

Laskentamallia voi tehdä monella eri tavalla, mutta käydään tässä läpi esimerkki kuvissa käytetyn Ovitehdas-mallin tekeminen vaihe vaiheelta. Ovitehdas-mallin luonnin voi jakaa seuraaviin vaiheisiin:

 1. Luodaan omat sarakkeet
 2. Luodaan ajurit
 3. Tuodaan kulumoduulin rakenne
 4. Tuodaan toimintomoduulin rakenne
 5. Tuodaan tuotteiden rakenne
 6. Tuodaan tuotteiden saraketiedot
 7. Tuodaan asiakkaat
 8. Tuodaan kulujen jaot toiminnoille
 9. Jaetaan loput kulut käsin
 10. Tuodaan toimintojen jaot asiakkaille
 11. Tuodaan myynnit
 12. Jaetaan hallinnon toiminnot
 13. Jaetaan markkinointi
 14. Jaetaan tuotannon ja varaston toiminnot
 15. Luodaan ulottuvuusnäkymä

Tekojärjestys ei tarvitse välttämättä olla tarkalleen sama kuin yllä, mutta pääpiirteittäin tietyt toiminnot on tehtävä ennen toisia:

 • Omat sarakkeet on luotava ennen kuin niihin voi tuoda tietoja joko mallin rakenteen tai saraketietojen tuonnilla.
 • Ajurit on luotava ennen kuin niitä voi kohdistaa tileille ja ajuriarvoja voi tuoda.
 • Lähde- ja kohdemoduuleissa on oltava tilit ennen ajuriarvojen tuontia.
 • Laskentakohteet on luotava ennen myyntitietojen tuontia.
 • Myyntitiedot on luotava/tuotava ja ne on päivitettävä laskentakohteille ennen ulottuvuusnäkymien luontia.

Tuontien lähdetiedosto

Ovitehdas-mallin tietojen tuonneissa käytetty Excel-tyyppinen lähdetiedosto löytyy tästä. Kaikki malliin tuodut tiedot voi toki tehdä myös käsin. Yleensä mallintamisessa käytetään kuitenkin muista sovelluksista saatavia tietoja, joten tässä esimerkissä käytetään paljon tietojen tuonteja.

Uuden mallin avaaminen.

Uuden mallin avaus

Mallinnos aloitetaan avaamalla uusi laskentamalli. Tämä tehdään sovelluksen päänäkymästä jommalla kummalla seuraavista tavoista:

 • Tiedostomalli: Klikkaa "Uusi tiedosto"-painiketta (1.) työkalupalkista. Laskentamalli luodaa tiedostona, jos sovellus ei ole yhteydessä mihinkään palvelimeen tai malli halutaan jostain muusta syystä käsitellä tiedostona.
 • Palvelinmalli: Valitse haluttu aikajakso (2.) ja tuplaklikkaa sen jälkeen haluttua kustannuspaikkaa rakenteesta (3.).

Uusi malli avautuu omana välilehtenään ja siihen on esitäytetty juurikansio kuhunkin moduuliin, oletusajurit sekä oletussarakkeet.

Mallintaminen Premium Toimintolaskenta