Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Asennusohje

Asennusohje

Tulosta

Tämä asennusohje lähtee oletuksesta, että SQL Server tai SQL Server Express on asennettu ja toiminnassa, joko verkkopalvelimella tai paikallisella työasemalla, eikä tässä oteta sen tarkemmin kantaa SQL Serverin asennukseen. Palvelinasennus on suoritettava käyttäjätunnuksella, jolla on tietokannanluontioikeudet palvelimella.

Asennus

Ohjelman asennus tapahtuu ohjatusti normaalilla Windows Installer – asennusohjelmalla.

 1. Ensimmäisellä sivulla klikkaa Seuraava.
 2. Lue Käyttöoikeussopimus, valitse "Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot" ja klikkaa Seuraava.
 3. Oletusasetukset sivulla asetetaan työasemalle oletusasetukset
  • Tehtäessä palvelinasennusta syötä organisaation / yrityksen nimi sille varattuun kenttään. Tätä käytetään kustannuspaikka rakenteen juurena uudessa tietokannassa (voidaan vaihtaa myöhemmin). Muussa tapauksessa tämä voidaan jättää tyhjäksi.
  • Valitse haluttu oletuskieli ja klikkaa Seuraava
 4. Valitse tapa, jolla ohjelma on yhteydessä tietokantapalvelimeen:
  • Ei tietokantayhteyttä: Valitse tämä, jos et halua alustaa tietokantayhteyttä ja/tai käsitelet vain laskentamallitiedostoja. Tietokantayhteyden voi muodostaa ohjelmassa tarvittaessa myöhemmin.
  • Paikallinen / lähiverkko: Valitse tämä, jos tietokantapalvelin on paikallisella työasemalla tai yrityksen / organisaation lähiverkossa.
  • Softwaven palvelu: Valitse tämä, jos olet sopinut Softwaven kanssa Toimintolaskenta -sovelluksen tietokantapalvelusta.
 5. Paikallinen / lähiverkko
  • Tietokantapalvelin: Syötä tähän palvelimen nimi tai IP-osoite, jonne sovelluksen tietokannat on asennettu / asennetaan. Oletuksena on (local), joka viittaa paikalliseen tietokantapalvelimeen. Jos palvelimena on jokin nimetty instanssi esim. SQLExpress, pitää tämä lisätä osoitteeseen: esim. (local)\SQLExpress.
  • Tietokanta: Syötä tähän hallintatietokannan nimi, josta ohjelma lukee käyttäjätietoja.
  • Kirjautumistapa: Valitse joko Windows Autentikointi tai SQL Server autentikointi sen mukaan miten käyttäjä pääsee tietokantaan käsiksi. Jos valitsit SQL Server autentikoinnin, syötä myös käyttäjätunnus ja salasana. Muussa tapauksessa käytetään käyttäjän Windows tunnuksia
  • Päivitä tietokannat: Jos tehdään uutta asennusta tämän voi jättää tyhjäksi. Päivityksen yhteydessä tähän voi tulla automaattisesti täppä, jos ohjelma tunnistaa että tietokanta vaatii päivityksiä, mutta näistä mainitaan myös erikseen. HUOM! Tietokantojen päivitystä ei tarvitse tehdä kuin kerran, jos sovellusta asennetaan useammalle työasemalle.
  • Testaa: Tällä voi testata tietokantayhteyttä valitulle palvelimelle. HUOM! Uutta palvelinasennusta tehtäessä tämä ilmoittaa aina ettei kohde tietokantaa löydy.
 6. Asennusvaihtoehto
  • Työasema asennus: Tämä asentaa vain Toimintolaskenta Pro – sovelluksen työasemalle.
  • Mukautettu asennus: Ylläpitäjille
  • Palvelin asennus: Asentaa sekä Toimintolaskenta Pro – sovelluksen työasemalle, että tietokannat valitulle palvelimelle. Tämä asennus pitää suorittaa kerran ohjelman käyttöönoton yhteydessä, jotta tietokannat saadaan asennettua.
 7. Kun olet valinnut Asennusvaihtoehdon, klikkaa seuraavasta ikkunasta Asenna, hyväksy mahdollinen käyttöoikeusvaatimus ja odota että ohjelma asentuu.

Active Directory

Suurille käyttäjämäärille voi perustaa seuraavat käyttäjäryhmät helpottamaan käyttöoikeuksien hallintaa. Ohjelman käyttöoikeuksia hallitaan ohjelman sisäisillä toiminnoilla ja ensimmäisestä ohjelman käynnistäneestä käyttäjästä tulee automaattisesti pääkäyttäjä, jolla on oikeudet hallita muiden käyttöoikeuksia.

Active Directory palveluun lisättävät kolme käyttäjäryhmää:

 • OpiferusAbcUser: Tähän ryhmään lisätään ne käyttäjät, joilla on käyttöoikeus Toimintolaskenta Pro – sovellukseen.
 • OpiferusAbcSuperUser: Tähän ryhmään lisätään ne käyttäjät, joilla on oikeus muokata mallien oletusrakenteita ja kustannuspaikkoja. Näiden käyttäjien on kuuluttava myös OpiferusAbcUser-ryhmään tai tämä ryhmä on lisättävä OpiferusAbcUser-ryhmään.
 • OpiferusSuperUser: Tähän ryhmään lisätään ne käyttäjät, joilla on oikeus myöntää sovelluksen sisäisiä käyttöoikeuksia. Näiden käyttäjien on kuuluttava myös OpiferusAbcUser-ryhmään tai tämä ryhmä on lisättävä OpiferusAbcUser-ryhmään.

SQL Server

Sovellus tarvitsee toimiakseen vähintään kaksi tietokantaa: Opiferus -tietokanta käyttäjänhallintaan ja Opiferus_Abc -tietokannan laskentamalleille. Oletuksena palvelinasennus luo edellä mainitut tietokannat. Laskentamalleja varten voi luoda useampiakin tietokantoja. Tietokantojen käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet tallennetaan Opiferus -tietokantaan.

Käyttäjälle ja SQL Serveriin asetetuista käyttöoikeuksista riippuen, voi olla, että SQL Serveriin pitää käydä tekemässä seuraavia toimenpiteitä.

Mikäli tietokantapalvelimelle ei ole myönnetty muita käyttöoikeuksia (esim. Domain Users-ryhmälle), pitää OpiferusAbcUser-ryhmä lisätä Security/Logins kansioon. Tämän lisäksi lisätylle Login-tilille voi joutua antamaan käyttöoikeuden erikseen Opiferus-tietokantoihin lisäämällä se [Tietokanta]/Security/Users-kansioon.

Tietokantapalvelimen asetuksista riippuen tälle ryhmälle on mahdollisesti vielä lisättävä luku-, kirjoitus- ja suoritusoikeudet Opiferus-tietokantoihin. Käytännössä ryhmälle voi lisätä näiden tietokantojen dbo-roolin. Vaihtoehtoisesti ryhmille (tai vain OpiferusAbcUser ryhmälle, jos OpiferusSuperUser-ryhmän on lisännyt OpiferusAbcUser-ryhmään) voi suorittaa seuraavat SQL-skriptit kaikkiin Opiferus-tietokantoihin. HUOM! Vaihda roolien nimet omain domainin mukaisiksi.

GRANT EXECUTE TO [OpiferusAbcUser]GRANT SELECT TO [OpiferusAbcUser]GRANT INSERT TO [OpiferusAbcUser]GRANT UPDATE TO [OpiferusAbcUser]GRANT DELETE TO [OpiferusAbcUser]GRANT ALTER ON SCHEMA::dbo TO [OpiferusAbcUser]

Ylläpitäjille

HUOM! Palvelinasennus tulee suorittaa aina käyttöliittymän kautta. Samoin mahdollisessa päivityksessä tulevat tietokantapäivitykset. Asennus voidaan suorittaa myös automaattisesti työasemille esimerkiksi SCCM-järjestelmällä. Alla olevilla komennoilla asetetaan oletusyhteys asetukset.

Hakasulkeet (esim: [SQL Server]) korvataan omilla arvoilla ilman hakasulkeita. Eli lopputuloksessa ei saa olla sulkeita!

Asennus ilman SQL palvelinta:

msiexec /i "[Asennuspaketin polku]" /qn LICENSEKEY=[Lisenssivain] CONNECTIONTYPE=0 LANGUAGE=[Kieli]

Asennus käyttäen lähiverkon SQL palvelinta ja Windows Autentikointia tietokantayhteydessä:

msiexec /i "[Asennuspaketin polku]" /qn LICENSEKEY=[Lisenssivain] CONNECTIONTYPE=1 SQLSERVER=[SQL Server] LANGUAGE=[Kieli]

Asennus käyttäen lähiverkon SQL palvelinta ja SQL Server Autentikointia:

msiexec /i "[Asennuspaketin polku]" /qn LICENSEKEY=[Lisenssivain] CONNECTIONTYPE=1 SQLSERVER=[SQL Server] SQLAUTHENTICATION=true SQLUSERNAME=[Käyttäjätunnus] SQLPASSWORD="[Salasana]" LANGUAGE=[Kieli]

Asennus käyttäen Softwaven tietokantapalvelua:

msiexec /i "[Asennuspaketin polku]" /qn LICENSEKEY=[Lisenssivain] CONNECTIONTYPE=3 SWADDRESS=[Osoite] SWUSERNAME=[Käyttäjätunnus] SWPASSWORD="[Salasana]" LANGUAGE=[Kieli]

Valittavissa olevat kieli vaihtoehdot:

Näitä kielikoodeja voi käyttää edellä mainittujen asennusskriptien [Kieli] parametreissä.

 • fi-FI: suomi
 • en: englanti
 • sv: ruotsi (ei vielä käännöstä, näkyy englanniksi)

Asetustiedosto

Sovellukseen voi myös luoda tekstimuotoisen asetustiedoston, jota tuplaklikkaamalla sovellus osaa alustaa lisenssi- ja palvelintiedot tästä tiedostosta. Kun sovellus on kerran käynnistetty tuon tiedoston kautta, voidaan se poistaa, tiedot jäävät talteen sovelluksen asetuksiin.

Tiedoston voi nimetä vapaasti, mutta sen tiedostopääte on oltava .swms. Kun sovellus on asennettu, asetustiedoston kuvakkeessa näkyy hammasrattaalla varustettu punainen Opiferus-logo.

Alla on esimerkki, mitä tietoja tiedosto voi sisältää. Se voi sisältää yhden tai useamman näistä riveistä, jokainen tieto omalla rivillään. Arvot on oltava ilman hakasulkeita (paitsi jos ne ovat osa arvoa, esim. salasanassa).

LicenseKey=[Lisenssiavain]
Address=[Palvelimen osoite]
Username=[Käyttäjätunnus]
Password=[Salasana]

Asentaminen Premium Toimintolaskenta